top of page

talare 2023

Tema: Ledarskap i utmanande tider

Ledarskapet har avgörande betydelse för individers och verksamheters förmåga att utföra sina uppdrag, men också för graden av resiliens organisationen har i utmanande perioder. Ledarskapet spelar stor roll när det kommer till att forma framtiden för individer, grupper och för samhället som helhet. I svåra tider är det därför viktigare än någonsin att skolledare utvecklar sitt eget ledarskap, eftersom det kommer att gagna både medarbetare, elever och föräldrar.

DSC01130.jpg

Att vända en verksamhet, vinna förtroende och bli relevant

_N1A9962-Redigera_edited.jpg

Ledarskap i utmanande tider
 

enzojpg.jpg

Framtidstro


 

Åsa Ekman_Foto_AnnaCarin Isaksson.jpg

Ett samtal om ledarskap och ungas psykiska ohälsa och framtidstro
 

ChristinaStielli_17 (kopia).jpg

Varför ska jag följa dig?

 

Haffsa Rizwani.png

Leading the Change: Empowering Gender Equality in Education Leadership

 

magnusjagerskog001_edited.jpg

Ett samtal om ledarskap och ungas psykiska ohälsa och framtidstro
 

LilianHelgason.jpg

Ett samtal om ledarskap och ungas psykiska ohälsa och framtidstro
 

SWE_HALLMAN_SAM.JPG

Relations- och passionsorienterat ledarskap
 

linus-ekenstam (kopia)_edited.jpg

Ett samtal om vår egen psykiska hälsa 

Peter Bragner_IMG_6191_Foto Liza Simonsson (2).png

Peter bragner

Ett samtal om ledarskap och ungas psykiska ohälsa och framtidstro
 

Paulina Gunnardo_pressfoto_edited_edited.jpg

Konferensens moderator

 

bottom of page