top of page

Årets Elevhälsoarbete

2023

Nomineringen är nu stängd för i år

Priset tilldelas en skolledare som på ett kraftfullt, modigt och modernt sätt främjat den psykosociala hälsan bland elever. Via moderna och tillgängliga metoder har man lyckats tillgodose elever och skola med hälsofrämjande insatser för ökat välmående samt kunskapsutvecklande i den skolsociala miljön.

 

Elevhälsoarbetet är avgörande för elevernas psykiska hälsa och kunskapsinhämtning. Pristagaren har på ett insiktsfullt och framgångsrikt sätt främjat det systematiska kvalitetsarbetet och ökade välbefinnandet hos elever och på skolan.

PRISVÄRD: Allbry

cropped-logo.png
bottom of page