OM Skolledare21


Skolledare21 är en återkommande konferens, mötesplats och gala för samtliga Sveriges alla skolledare, vårt lands viktigaste chefer.

Skolledare21 arrangeras av Meet In Grid i nära samarbete med Lärarförbundet Skolledare och innehållet formas i dialog med biträdande rektorer, rektorer, förskolechefer och skolchefer i både kommunal och fristående verksamhet över hela landet.


Bakgrunden till denna gemensamma kraftsamling är att vi tillsammans inom professionen, och med andra aktörer som tycker skolutveckling är viktigt, nu måste hjälpas åt att göra det attraktivt igen att bli skolledare och att leda pedagogisk verksamhet. Det är viktigt eftersom dessa "Sveriges viktigaste chefer" lägger grunden för det samhälle vi alla kommer att möta på ett eller annat sätt framöver.


Fredrik Svensson, Vd Meet In Grid

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare