Om Skolledare21

Skolledare21 är en återkommande konferens, mötesplats och gala för samtliga Sveriges skolledare, vårt lands viktigaste chefer.

Skolledare21 arrangeras av Meet In Grid i nära samarbete med Lärarförbundet Skolledare. Innehållet formas i dialog med biträdande rektorer, rektorer, förskolechefer och skolchefer i både kommunal och fristående verksamhet över hela landet.

 

Bakgrunden till denna gemensamma kraftsamling är att vi tillsammans inom professionen, och med andra aktörer som tycker skolutveckling är viktigt, nu måste hjälpas åt att göra det attraktivt igen att bli skolledare och att leda pedagogisk verksamhet. Det är viktigt eftersom dessa "Sveriges viktigaste chefer" lägger grunden för det samhälle vi alla kommer att möta på ett eller annat sätt framöver.

Fredrik Svensson

Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Ordförande i Lärarförbundet Skolledare

VD Meet In Grid                 

Skolledare21 arrangeras av Meet In Grid i nära sammarbete med Lärarförbundet Skolledare
lararforbundet_skolledare_staende_farg_edited.png