top of page


Rektorsakademien
Skolledarutbildning

 2024 

 Om utbildningen 

Utbildningen riktar sig till dig som är skolledare, rektor, eller biträdande rektor i skolan idag, som har lång eller kort erfarenhet, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom ledarskapet i skolan

Utbildningen fokuserar på din personliga ledarutveckling och tar utgångspunkt i perspektiven person, roll och organisation Det är inte nödvändigt att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.

Du kan välja mellan två upplägg, två varianter av utbildningen. Välj mellan en helt digital utbildning som omfattar 10 tillfällen (2h) varannan torsdag v.34-50 kl 14-16. Eller en fysisk utbildning med 3 tillfällen där vi ses sex heldagar tillsammans i Stockholm under följande datum: 5-6 sep, 17-18 okt, 28-29 nov.

 

Skolledare21 Dag 1 webb-074.jpg
Skolledare21 dag 2 webb-42.jpg

 Innehåll 

Innehållet fokuserar på de konkreta ledarförmågor som präglar skolledarskapet, och kompletterar därför den statliga rektorsutbildningen väl. Utbildningen har sin utgångspunkt i det moderna samhällets ständigt föränderliga förväntningar och utmaningar samt de krav som arbetsliv, myndigheter, huvudman, medarbetare, unga och deras föräldrar ställer på skolledaren.

Utbildningen bygger på en variation av kunskapsförmedling, dialog- och processbaserat lärande i grupp samt individuell reflektion, allt efter vad som passar deltagarna, innehållet och sammanhanget bäst. För att skapa maximal utbildningskvalitet så genomförs hela utbildningen fysiskt på plats, med digitala verktyg som komplement.

Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att utveckla sin individuella ”chefsdeklaration”.
Chefsdeklarationen kommer att växa fram under hela utbildningen med målet att bli ett centralt och värdefullt verktyg i deltagarnas ledaruppdrag.

 metod 

 Chefsdeklarationen 

 Om utbildningen 

Utbildningen riktar sig till dig som är skolledare, rektor, eller biträdande rektor i skolan idag, som har lång eller kort erfarenhet, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom ledarskapet i skolan

Utbildningen fokuserar på din personliga ledarutveckling och tar utgångspunkt i perspektiven person, roll och organisation Det är inte nödvändigt att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.


Den fysiska utbildningen består av tre tillfällen i Stockholm, och omfattar totalt 6 dagars processinriktat lärande varvat med teori. Datum: 5-6 sep, 17-18 okt, 28-29 nov. Tider: 09.00-16.00 Lunch och fika ingår

Den digitala utbildningen består av 10 tillfällen med start v.34-50 - varannan torsdag mellan kl. 14-16 via Zoom.

Se det detaljerade programmet här.

Skolledare21 dag 2 webb-79.jpg
Skolledare21 högupplösta-033.jpg

 Omdömen från våra kursdeltagare 

”Det var mycket innehållsrika dagar som gav möjlighet till att reflektera över det man håller på med tillsammans med kloka kollegor. Kursledarna utmanade oss, men skapade också en trygg miljö, där vi vågade dela med oss. På några dagar spände vi över många brännande frågor kring vilka utmaningar skolan står inför, grupprocesser, rollkonflikter, förhandlingsstrategier och inte minst vad man själv brinner för och bottnar i. Om det är något jag tagit med mig så är det att försöka stanna kvar mer i dessa processer och ge mer uttryck för det i mitt ledarskap.”

Fredrik Samuelsson, rektor Bagarmossen Brotorps skolor, Stockholm Stad

”Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av utbildningen. Jag hoppades på konkreta ledarskapstips att använda i min nya roll, men att
min inre verktygslåda skulle fyllas så till bredden kunde jag inte ana! För mig resulterade det i en personlig utveckling på ett mentalt plan, en förändring, ett sätt att vara och att se på saker annorlunda. Det skulle kunna beskrivas som att jag fått nya glasögon, där en helt ny värld öppnats, men det är djupare än så. Det är som att jag faktiskt förstår hur de där glasen är tillverkade - ja, till och med bågen! Jag känner mig tryggare, tydligare och säkrare i mig själv som skolledare. Det ger mersmak - jag vill ha en fortsättning”.

Linda Nordvall, biträdande rektor F-1, Skrylleängskolan utanför Lund

”Skolledarutbildningen fick mig att åter igen förstå hur viktigt mitt arbete är. Något som jag egentligen vet, men som lätt tappas bort i allt dagligt arbete. Jag fick med mig ny kunskap och nya metoder, som både gav mig aha-upplevelser och som resulterat i att jag nu når ännu lite längre i mitt ledarskap. Jag rekommenderar verkligen alla att gå den här utbildningen!”

åsa Henricson Biträdande rektor Bagarmossen Brotorps skolor, Stockholm Stad

 Innehåll & anmälan 

SKOLLEDARUTBILDNING - live​

 • 6 dagars processutbildning 3 x 2 dagar

 • Datum: 5-6 sep, 17-18 okt, 28-29 nov

 • Tider: 09.00 - 16.00

 • Plats: Stockholm

 • Kursavgift: 21 995 kr. Under april får du 10% rabatt på kursavgiften

 • Utbildare: Anders Härdevik & Fredrik Svensson 

 • Antal platser: 16 deltagare

 • Innehåll i utbildningen i detalj hittar du här. 

 • Vid stort intresse från samma region eller huvudman kan utbildningen förläggas lokalt för deltagares bekvämlighet. Kontakta oss för offert.

SKOLLEDARUTBILDNING - digital​

 • 10 tillfällen 

 • Datum: v.34-50 (varannan torsdag)

 • Tider: 14.00 - 16.00

 • Plats: Zoom

 • Kursavgift: 9 995 kr. Under april får du 10% rabatt på kursavgiften

 • Utbildare: Fredrik Svensson 

 • Antal platser: 16 deltagare

 • Innehåll i utbildningen i detalj hittar du här

Skolledare21 webbupplösta-471.jpg
Skolledare21 webbupplösta-305.jpg

 Om Rektorsakademien 

Rektorsakademien startades 2004 av Caj Malmros och Fredrik Svensson i syfte att utveckla svensk skola genom ledarskapet. Bland annat anordnades nätverksträffar för skolledare och näringledare över hela landet och man startade en fristående skolledarutbildning, med ett innehåll som den statliga rektorsutbildningen saknade.

 

Rektorsakademien utbildade ca 300 skolledare i ledarskap, grupputveckling, kommunikation och samhällsutveckling. Vår f.d skolminister Lina Axelsson Kihlblom som du ser på bilden här till höger var en deltagarna på Rektorsakademien. 

 

Det startades även många projekt, som tex ett eget förlag (2005), CheckPoint Skola (2005), Tänk Om (2006), OneEighty för hemmasittare (2006), Framtidsbyggare (2008), Teach for Sweden (2011), Skolsnack (2012), RL (2014), EdTech Sweden (2016), GamifyUs (2017), Förskola21, Skolledare21 m.fl.

bottom of page