top of page
IMG_5839.jpg

Diplomerande Skolledarutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som idag är rektor eller biträdande rektor i skolan. Men också till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap och din förmåga utifrån perspektiven "person, roll & organisation".

"Din roll och din organisation kan du alltid byta eller förändra i, men din person har du alltid med dig"

 

Det är inte nödvändigt att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.

Kursupplägg med sex heldagsträffar under hösten 2023. Under följande datum:

7-8 dec 2023

8-9 feb 2024

18-19 april 2024

Läs mer här om utbildningens innehåll.
 

SLUTARBETET - CHEFSDEKLARATIONEN

Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att utveckla sin individuella ”chefsdeklaration”. Chefsdeklarationen förmedlar skolledarens/rektorns vision, verksamhetsidé, ledningsfilosofi och de grundläggande värden som medarbetare kan förvänta sig av sin chef/ledare.

 

Chefsdeklarationen kommer att presenteras inför hela gruppen i slutet av utbildningen på ett sätt som deltagaren själv väljer.

Syfte & Mål

Utbildningens syfte är att utveckla alla deltagarnas ledarförmåga

 

Utbildningen belyser ledarskapet utifrån de tre huvudperspektiven;  person, roll och organisation

IMG_0139.jpg

 

 

innehåll & metod

Innehållet i utbildningen fokusera på de konkret praktiska delarna av skolledarskapet, och kompletterar därför den statliga utbildningen vars tyngdpunkt är juridik.

 

Utbildningen tar utgångspunkt i de förväntningar, krav och styrande förutsättningar som det moderna föränderliga samhället ställer på skolan. Förväntningar och krav från myndigheter, arbetsliv, civilsamhälle, huvudmän, medarbetare, de unga och deras föräldrar.

 

Fokus ligger på att utveckla deltagarens förståelse för betydelsen av ledarskapet i skolan utifrån perspektiven 

 

Person - Roll - Organisation 

Utbildningen bygger på en variation av kunskapsförmedling, dialog- och processbaserat lärande i grupp samt individuell reflektion, efter vad som passar innehåll och sammanhang bäst. För att skapa maximal utbildningskvalitet så genomförs hela utbildningen fysiskt på plats, med digitala verktyg som komplement.

 

SLUTARBETET - CHEFSDEKLARATIONEN

Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att utveckla sin individuella ”chefsdeklaration”. Chefsdeklarationen förmedlar skolledarens/rektorns vision, verksamhetsidé, ledningsfilosofi och de grundläggande värden som medarbetare kan förvänta sig av sin chef/ledare.

 

Chefsdeklarationen kommer att presenteras inför hela gruppen i slutet av utbildningen på ett sätt som deltagaren själv väljer.

Syfte & Mål

Utbildningens syfte är att utveckla alla deltagarnas ledarförmåga

 

Utbildningen belyser ledarskapet utifrån de tre huvudperspektiven; person, roll och organisation

PARTNER:

SMART_Netsmart_ihop_vit.png
IMG_0139.jpg
bottom of page