IMG_5839.jpg

Rektorsakademien 
Diplomerande rektorsutbildning

En framåtsyftande rektorsutbildning med utgångspunkt i de frågor som är avgörande för en välmående skola med hög kvalitet. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor eller biträdande rektor i skolan idag, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter som skolledare. 

 

Det är inte nödvändigt att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.

upplägg

Utbildningen finns i två varianter; ett internatupplägg med tre stycken 2-dagarsinternat och en femton veckors terminsutbildning med träffar en halv dag i veckan i 15 veckor

Båda varianterna startar i februari 2023.

SLUTARBETET - CHEFSDEKLARATIONEN

Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att utveckla sin individuella ”chefsdeklaration”. Chefsdeklarationen förmedlar skolledarens/rektorns vision, verksamhetsidé, ledningsfilosofi och de grundläggande värden som medarbetare kan förvänta sig av sin chef/ledare.

 

Chefsdeklarationen kommer att presenteras inför hela gruppen i slutet av utbildningen på ett sätt som deltagaren själv väljer.

Syfte & Mål

Utbildningens syfte är att utveckla alla deltagarnas ledarförmåga

 

Utbildningen belyser ledarskapet utifrån de tre huvudperspektiven;  person, roll och organisation

IMG_0139.jpg
IMG_0061.jpg

SLUTARBETET - CHEFSDEKLARATIONEN

Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att utveckla sin individuella ”chefsdeklaration”. Chefsdeklarationen förmedlar skolledarens/rektorns vision, verksamhetsidé, ledningsfilosofi och de grundläggande värden som medarbetare kan förvänta sig av sin chef/ledare.

 

Chefsdeklarationen kommer att presenteras inför hela gruppen i slutet av utbildningen på ett sätt som deltagaren själv väljer.

IMG_0139.jpg

 

 

innehåll & metod

Innehållet fokuserar i huvudsak, till skillnad från den statliga rektorsutbildningen, på de konkret praktiska delarna av skolledarskapet, och kompletterar därför den statliga rektorsutbildningen väl. Utbildningen tar utgångspunkt i det moderna samhällets ständigt föränderliga förväntningar och utmaningar samt de krav som arbetsliv, myndigheter, huvudman, medarbetare, unga och deras föräldrar ställer på skolledare. Förväntningar och krav som ytterst handlar om att eleverna ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett bakgrund och bostadsadress. Fokus ligger på att utveckla deltagarens förståelse för ledarskapets betydelse och ledarförmåga.

Utbildningen bygger på en variation av kunskapsförmedling, dialog- och processbaserat lärande i grupp samt individuell reflektion, efter vad som passar innehåll och sammanhang bäst. För att skapa maximal utbildningskvalitet så genomförs hela utbildningen fysiskt på plats, med digitala verktyg som komplement.

 

Syfte & Mål

Utbildningens syfte är att utveckla alla deltagarnas ledarförmåga

 

Utbildningen belyser ledarskapet utifrån de tre huvudperspektiven; person, roll och organisation

PARTNER:

SMART_Netsmart_ihop_vit.png
IMG_0139.jpg