top of page


Rektorsakademien
Skolledarutbildning

 2023 - 2024 

 Om utbildningen 

Utbildningen riktar sig till dig som är skolledare, rektor, eller biträdande rektor i skolan idag, som har lång eller kort erfarenhet, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom ledarskapet i skolan

Utbildningen fokuserar på din personliga ledarutveckling och tar utgångspunkt i perspektiven person, roll och organisation Det är inte nödvändigt att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.


Utbildningen består av tre tillfällen i Stockholm, och omfattar totalt 6 dagars processinriktat lärande varvat med teori. Datum: 7-8 dec, 8-9 feb, 18-19 apr

Tider: 09.00-16.00 Lunch och fika ingår

Skolledare21 Dag 1 webb-074.jpg
Skolledare21 dag 2 webb-42.jpg

 Innehåll 

Innehållet fokuserar på de konkreta ledarförmågor som präglar skolledarskapet, och kompletterar därför den statliga rektorsutbildningen väl. Utbildningen har sin utgångspunkt i det moderna samhällets ständigt föränderliga förväntningar och utmaningar samt de krav som arbetsliv, myndigheter, huvudman, medarbetare, unga och deras föräldrar ställer på skolledaren. Förväntningar och krav som ytterst handlar om att eleverna ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett bakgrund och bostadsadress. Fokus ligger på att utveckla deltagarens förståelse för ledarskapets betydelse och utveckla den individuella ledarförmågan.

Utbildningen bygger på en variation av kunskapsförmedling, dialog- och processbaserat lärande i grupp samt individuell reflektion, allt efter vad som passar deltagarna, innehållet och sammanhanget bäst. För att skapa maximal utbildningskvalitet så genomförs hela utbildningen fysiskt på plats, med digitala verktyg som komplement.

 

Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att utveckla sin individuella ”chefsdeklaration”.
Chefsdeklarationen kommer att växa fram under hela utbildningen med målet att bli ett centralt och värdefullt verktyg i deltagarnas ledaruppdrag.

 metod 

 Chefsdeklarationen 

 Om utbildningen 

Utbildningen riktar sig till dig som är skolledare, rektor, eller biträdande rektor i skolan idag, som har lång eller kort erfarenhet, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom ledarskapet i skolan

Utbildningen fokuserar på din personliga ledarutveckling och tar utgångspunkt i perspektiven person, roll och organisation Det är inte nödvändigt att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.


Utbildningen består av tre tillfällen i Stockholm, och omfattar totalt 6 dagars processinriktat lärande varvat med teori. Datum: 7-8 dec, 8-9 feb, 18-19 apr

Tider: 09.00-16.00 Lunch och fika ingår

Se det detaljerade programmet här.

Skolledare21 dag 2 webb-79.jpg
Skolledare21 högupplösta-033.jpg

 Omdömen från våra kursdeltagare 

”Det var mycket innehållsrika dagar som gav möjlighet till att reflektera över det man håller på med tillsammans med kloka kollegor. Kursledarna utmanade oss, men skapade också en trygg miljö, där vi vågade dela med oss. På några dagar spände vi över många brännande frågor kring vilka utmaningar skolan står inför, grupprocesser, rollkonflikter, förhandlingsstrategier och inte minst vad man själv brinner för och bottnar i. Om det är något jag tagit med mig så är det att försöka stanna kvar mer i dessa processer och ge mer uttryck för det i mitt ledarskap.”

Fredrik Samuelsson, rektor Bagarmossen Brotorps skolor, Stockholm Stad

”Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av utbildningen. Jag hoppades på konkreta ledarskapstips att använda i min nya roll, men att
min inre verktygslåda skulle fyllas så till bredden kunde jag inte ana! För mig resulterade det i en personlig utveckling på ett mentalt plan, en förändring, ett sätt att vara och att se på saker annorlunda. Det skulle kunna beskrivas som att jag fått nya glasögon, där en helt ny värld öppnats, men det är djupare än så. Det är som att jag faktiskt förstår hur de där glasen är tillverkade - ja, till och med bågen! Jag känner mig tryggare, tydligare och säkrare i mig själv som skolledare. Det ger mersmak - jag vill ha en fortsättning”.

Linda Nordvall, biträdande rektor F-1, Skrylleängskolan utanför Lund

”Skolledarutbildningen fick mig att åter igen förstå hur viktigt mitt arbete är. Något som jag egentligen vet, men som lätt tappas bort i allt dagligt arbete. Jag fick med mig ny kunskap och nya metoder, som både gav mig aha-upplevelser och som resulterat i att jag nu når ännu lite längre i mitt ledarskap. Jag rekommenderar verkligen alla att gå den här utbildningen!”

Åsa Henricson Biträdande rektor Bagarmossen Brotorps skolor, Stockholm Stad

 Om Rektorsakademien 

Rektorsakademien startades 2004 av Caj Malmros och Fredrik Svensson i syfte att utveckla svensk skola genom ledarskapet. Bland annat anordnades nätverksträffar för skolledare och näringledare över hela landet och man startade en fristående skolledarutbildning, med ett innehåll som den statliga rektorsutbildningen saknade.

 

Rektorsakademien utbildade ca 300 skolledare i ledarskap, grupputveckling, kommunikation och samhällsutveckling. Vår f.d skolminister Lina Axelsson Kihlblom som du ser på bilden här till höger var en deltagarna på Rektorsakademien. 

 

Det startades även många projekt, som tex ett eget förlag (2005), CheckPoint Skola (2005), Tänk Om (2006), OneEighty för hemmasittare (2006), Framtidsbyggare (2008), Teach for Sweden (2011), Skolsnack (2012), RL (2014), EdTech Sweden (2016), GamifyUs (2017), Förskola21, Skolledare21 m.fl.

Skolledare21 webbupplösta-305.jpg
Skolledare21 webbupplösta-471.jpg

 Innehåll & anmälan 

  • 6 dagars processutbildning 3 x 2 dagar

  • Webinarie 2 stycken

  • Nyhetsbrev

  • Skolledare21 konferens (värde 2995 kr)

  • Ett års alumnimedlemskap med inbjudningar till nätverksträffar (värde 1500 kr)

Innehåll i utbildningen i detalj hittar du här. 

Kursavgiften är 23 995 kr och kan faktureras direkt eller delas upp över två kalenderår. En faktura 2023 och en faktura 2024. Detta eftersom utbildningen går över årsskiftet.

Utbildare på kursen är; Paulina Gunnardo, Anders Härdevik & Fredrik Svensson.   

 

Antal platser: max 16 deltagare

 

Datum: 7-8 dec, 8-9 feb, 18-19 apr

 

Vid stort intresse från samma region eller huvudman kan utbildningen förläggas lokalt för deltagares bekvämlighet. Då tillkommer resa och logi för utbildningsledarna. Kontakta oss för offert.

bottom of page