top of page
RA_märke_40Svart_mellan.png

diplomerande Skolledarutbildning
Digital (zoom)

Datum: v.34-50 (torsdagar varannan vecka) 

Tid:14.00 - 16.00

Plats: Zoom

9 995 kr + moms

Under april får du 10% rabatt på kursavgiften

Vår 20 veckor långa utbildning är skräddarsydd för dig som är rektor eller biträdande rektor i skola eller förskola, oavsett om du är ny i din position eller har många års erfarenhet.

Utbildningen syftar till att stärka din ledarförmåga och fördjupa din förståelse för din verksamhets dynamik och utveckling och fokuserar på de konkreta förmågor som präglar skolledarskapet, och därför kompletterar vår utbildning den statliga rektorsutbildningen väl.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i det moderna samhällets ständigt föränderliga förväntningar och utmaningar samt de krav som arbetsliv, myndigheter, huvudman, medarbetare, unga och deras föräldrar ställer på skolledaren.

 

v.34 

Introduktion 
Rektorsutbildningens syfte, mål, struktur, metoder och innehåll.

Chefsdeklaration - den inre kompassen 

Chefsdeklarationen är ett av skolledarens viktiga verktyg för tydlighet gentemot medarbetare, elever och föräldrar och skapar vår inre kompassriktning.

Samhällsutvecklingen - det nya arbetslivet - krav på utbildning 

Vilken typ av samhälle kommer barnen/eleverna att möta och hur hänger det samman med skolans uppdrag om att utveckla barns kunskaper och förmågor?

 

Skolans uppdrag- läroplanen i teori och praktik 
Balansen mellan de olika syftena/målen i läroplanen, som framgår av kapitel 1 & 2 och det centrala innehållet i kursplanerna är viktig att fö

förstå. Fokus ligger på det som inte altid så lätt låter sig bedömas och sätts i relation till det lätt mätbara.

v.36 

v.38 

Förändring som fenomen 

Hur hänger förändring/förbättring ihop med vilja, motivation, progression och känslan av ”vad som är möjligt”? 

Skolledare - person &  roll 

Den personliga utvecklingen har stor betydelse för hur du lyckas i rollen som skolledare. Vilka är dina drivkrafter, styrkor och svagheter? Rollen kan du byta men det är svårt att byta bort dig själv. 

Grupputveckling 1 

Hur utvecklas grupper? Vad präglar mogna och omogna grupper? Vilken betydelse har konflikter för gruppens utveckling? När och hur blir grupper som allra mest fungerande?

Grupputveckling 2 

Hur anpassar du ditt ledarbeteende eller din roll som chef efter hur mogna grupper är? Hur läser du gruppens mognadsgrad? När leder du och när låter du dig ledas?

 

v.40 

v.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

normer - regler - socialt klimat 

Varför blir klimatet och lärandet bättre i en verksamhet som genomsyras av ett medvetet och strategiskt värdegrundsarbete istället för inkonsekventa regler för reglernas skull? Hur hänger det ihop med vår kunskapssyn?

 

Bilaga M - hitta och dra nytta av friutrymmet 
Hur kan en alltför grund tolkning av bilaga M begränsa möjligheterna att lösa ert uppdrag? Hur hittar du friutrymmet utan att göra avkall på styrdokumentens intentioner? 

 

Schemat - din skolas innehållsdeklaration 
Schemat är ett verktyg för att dels leda och fördela arbete på din skola, men det är också din skolas pedagogiska innehållsdeklaration. 

v.43 

v.45 

 

v.47 

Beslutsfattande i skolans värld 

För en del skolledare är beslutsfattande laddat. Hur kommer besluten tas emot?  Känner sig medarbetarna delaktiga? Är beslutet det bästa för visionen och för barn och ungas lärande?  

Att förändra en negativ kultur i skolan 

Att bryta en negativ trend och skapa ett mer gynnsamt klimat handlar om en konklusion av flera delar. En del är förmågan att analysera gruppers utveckling och välja ledarbeteende, men det finns fler som är minst lika viktiga att förstå. 

Case från en verklig huvudman 

Vi tittar närmare på en skarp verksamhet och analyserar varför det ser ut som det gör, vad som eventuellt kan åtgärdas av rektor och biträdande rektorer och vad som måste till i hela styrkedjan. 

v.49 

babyboomers, millenials, generation x, y och z 

Vad behöver vi babyboomers och millenials känna till om generation z och alpha? Hur skiljer de sig från generation x och y och varför är detta viktigt att förstå för oss som arbetar i skolan? 

Strategisk Rekrytering och betydelsen av Drivkrafter 

Hur skapar du en rekryteringsprocess som genererar ansökningar som möter kompetensbehovet? En kompetensbaserad rekryteringsprocess är en av din verksamhets viktigaste och mest lönsamma investering.

v.50 

Chefsdeklaration 

Vi knyter ihop säcken, slutför chefsdeklarationen för var och en av deltagarna och avslutar utbildningen med diplomering. 

PARTNER

SMART_Netsmart_ihop_vit.png
bottom of page