top of page


Rektorsakademien
kurser

 vt 2024 

Grupputveckling, FIRO och situationsanpassat ledarskap 1

Det här en en introduktion till grupputveckling och FIRO och samtidigt en

effektiv repetition för dig som redan bekantat dig lite med området. Vi sätter

fingret på varför det är centralt viktigt att förstå hur gruppers utveckling är

direkt länkat till din förmåga att leda.

Utbildningen är 2 timmar lång och genomförs via Zoom kvällstid 18.00-20.00

Kursledare: Fredrik Svensson

Datum: 2/5 mellan kl 18 - 20

Kursavgift: 495 kr + moms

Anmälan: Genom maila - klicka här

Skolledare21 dag 2 webb-42.jpg
Skolledare21 Dag 1  webb-108.jpg

Grupputveckling, FIRO och situationsanpassat ledarskap 2

I del 2 fortsätter vi där vi slutade förra gången. Hur situationsanpassar du ditt

ledarskap efter gruppers mognadsnivå, hur kan ett väl fungerande arbetslag

helt plötsligt falla ihop i kaos och hur gör du för att snabbt få dem tillbaka på

banan?

Utbildningen är 2 timmar lång och genomförs via Zoom kvällstid 18.00-20.00

Kursledare: Fredrik Svensson

Datum: 

Tid:18.00 - 20.00

Kursavgift: 495 kr + moms

Anmälan: Genom maila - klicka här

Ai - Möjligheter och risker för skolledare & lärare

Hur påverkar generativ AI ditt uppdrag som skolledare eller lärare i skolan?

Vilka möjligheter och risker uppstår när generativ AI nu snabbt integreras i

samhälle och skola? Hur kan, eller kanske snarare måste, vi förhålla oss till

den här snabba utvecklingen vi ännu bara sett början av? Vilka är de största

hoten och vilka är riskerna, och hur kan vi balansera dessa med alla de

möjligheter kring lärandet som generativ AI medför?

Utbildningen är 2 timmar lång och genomförs via Zoom kvällstid 18.00-20.00

Kursledare: Fredrik Svensson

Datum: 16/5 

Tid:18.00 - 20.00

Kursavgift: 495 kr + moms

Anmälan: Genom maila - klicka här

possessed-photography-jIBMSMs4_kA-unsplash.jpg
markus-spiske-MbG7kwWptII-unsplash.jpg

Generation Z och alpha som medarbetare och elever i skolan

Hur påverkar generativ Ai ditt uppdrag som skolledare eller lärare i skolan?

Vilka möjligheter och risker uppstår när generativ Ai nu snabbt integreras i

samhälle och skola? Hur kan, eller kanske snarare måste, vi förhålla oss till

den här snabba utvecklingen vi ännu bara sett början av? Vilka är de största

hoten och vilka är riskerna, och hur kan vi balansera dessa med alla de

möjligheter kring lärandet som generativ Ai medför?

Utbildningen är 2 timmar lång och genomförs via Zoom kvällstid 18.00-20.00

Kursledare: Fredrik Svensson

Datum: 29/5

Tid:18.00 - 20.00

Kursavgift: 495 kr + moms

Anmälan: Genom maila - klicka här

bottom of page