top of page

Stort grattis till årets vinnare!

Igår kväll hyllades Sveriges viktigaste chefer under högtidliga former på Skolledare21:s gala på Nalen i Stockholm. På scenen delade Försvarsmakten, Prinsparets Stiftelse, Magma, Allbry, & Motivationslyftet ut priserna; Årets Rektor, Årets Innovationspris, Årets Demokratiarbete, Årets Elevhälsoarbete och Årets Värdegrundsarbete.

 

Skolledargalans syfte är att lyfta fram skolledare som förtjänar att bli extra uppmärksammade för sina förtjänstfulla insatser samt locka fler till att vilja ta steget att bli skolledare och därmed vara med i det viktiga arbetet att utveckla och förändra svensk skola och förskola.

 

Skolledargalan på Skolledare21 som genomfördes för femte året i rad fyllde Nalen igår med Sveriges viktigaste chefer. Årets vinnare är följande: 

Årets DEMOKRATIARBETE

Prisvärd: försvarsmakten

Raija Ikonen

Vinnare 

skolchef i strängnäs

Raija bygger broar. Med devisen “Alla kan”  - inte bara i skolämnen utan också som samhällsmedborgare - arbetar hon aktivt för att skapa möten och bygga samförstånd mellan aktörer, generationer och kulturer. Med kommunikativa verktyg i skolvardagen ges eleverna konkreta möjligheter att sprida sina tankar och idéer om hur samhället kan påverkas och förändras till det bättre.

Nomineringen för priset skedde under våren då Raija arbetade som rektor i Stockholm stad

Gala webb-64.jpeg

Årets värdegrundsarbete

Gala webb-47.jpeg

Sladja Mijatovic

Vinnare 

Rektor, Aniaragymnasiet Göteborg

Sladja har med sitt modiga, medvetna och tydliga ledarskap skapat en lärmiljö med värdegrunden i centrum. Det systematiska värdegrundsarbetet märks av såväl hos lärare som hos elever som vittnar om en ökad gemenskap, trygghet, delaktighet och inflytande under Sladjas ledning. Sladjas insats och engagemang gör skillnad på riktigt för alla.

Årets innovationspris

Prisvärd:magma

Ellen Sundh

Vinnare 

Rektor, Laxå kommun 

Ellen har genom innovation och mod transformerat förskolorna i Laxå kommun med fokus på barnens lärande. Ellen utvecklat och implementerat nya arbetssätt utifrån läroplanen i samarbete med Örebro universitet, vilket lett till stora framsteg i kvalitet på kommunens förskolor. Genom att inspirera och sprida kunskap får hon medarbetare delaktiga i förändringsarbete, att se lösningar istället för hinder, och säger ofta: Allt går att lösa!

Gala webb-30.jpeg

Årets rektor
Skola

Gala webb-83.jpeg

Yvania Medina

Vinnare 

rektor Annerstaskolan Huddinge kommun

Yvania har med sitt goda ledarskap och stora engagemang lyckats vända en skola med tuffa förutsättningar och stora utmaningar i positiv riktning. När Yvania tillträdde som rektor präglades skolan av trygghertsproblematik, bristande studiero och hög personalomsättning. Trots en komplex situation har Yvania med hjälp av en tydlig vision och stor beslutsamhet tillsammans med sin personal lyckats vända den negativa trenden och återskapat tryggheten där elever och personal trivs och utvecklas.

Årets rektor
förSkola

Ellen Sundh

Vinnare 

Rektor, Laxå kommun 

Genom sitt stora engagemang och goda ledarskap har Ellen lyft verksamhetens kvalitet och skapat en positiv kultur där barn och pedagoger både trivs och utvecklas, och bl.a  framgångsrikt främjat värdegrundsarbete och språkutveckling. Hon har också utvecklat samarbetet mellan förskolorna vilket lett till ökad pedagogisk likvärdighet.

Hennes dedikation har lett till betydande framsteg och erkännanden. Ellen Sundh är en förebildlig rektor som prioriterar barnens bästa och visar att inget är omöjligt med rätt ledarskap.

Gala webb-83.jpeg

Årets elevhälsoarbete

Prisvärd: allbry

Gala webb-60.jpeg

Lena Brodd

Vinnare 

rektor , Centralskolan 4-6  Perstorp kommun

Lena arbetar för att alla elever ska få så goda möjligheter som möjligt att nå kunskapsmålen och hon är tydlig med att lärande börjar med välmående och trygghet. Genom hennes sysätt och engagemang har verksamheten drastiskt kunnat minska antalet kränkningar på skolan med effekter som tryggare socialt klimat i både lärmiljön och rastverksamheten. Hennes aktiva och systematiska hälsoarbete i kombination med utveckling av lärande har skapat viktiga insatser och processer som gynnar alla. 

bottom of page