top of page

Skolledare21-appen

Skolledare21 erbjuder kostnadsfri fortbildning, distribuerad i en helt ny app, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå.

 

I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper. Innehållet består dels av filmer med frågeställningar och dels uppföljande quizzar. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Appen finns tillgänglig i Google Play och Apple Store.

IMG_4391.jpg
bottom of page