top of page

Årets rektor

2022

Nomineringen är nu stängd.

Kriterier för Årets rektor på Skolledare21

Den nominerade ska uppfylla följande kriterier:

 

•En rektor som systematiskt över tid utvecklat, initierat och organiserat en stödjande miljö för utbildningen

• En rektor som genomfört ett utvecklingsprojekt tillsammans med sina medarbetare som gjort skillnad för barnens och elevernas lärande

•  En rektor som på ett tydligt sätt arbetar för kvalitet i verksamheten

•  En rektor som delar Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledares värderingar 

 

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering och underlag i form av dokumentation som styrker att den nominerade uppfyller kriterierna. 

Utöver förslagsställare ska det finnas minst en referensperson.

PRISVÄRD: LärarstiftelsenLärarförbundet Skolledare 

lararforbundet_skolledare_staende_farg_e
lararstiftelsen_logo.png
bottom of page