top of page

Årets rektor

2023

Nomineringen är nu stängd för i år

I år kommer vi att dela ut Årets rektor till två rektorer på scenen samtidigt, en för skola och för förskola. Skälet till detta är att de två verksamheterna skiljer sig pass mycket åt att det handlar om två olika uppdrag. 

 

Den nominerade ska uppfylla minst 3 av följande kriterier:

 

• En rektor som över tid utvecklat, initierat och organiserat en stödjande miljö för lärande

• En rektor som genom sitt ledarskap gjort skillnad för barnens, elevernas och medarbetarnas utveckling och lärande

• En rektor som fokuserat på kvalitet i verksamheten

• En rektor som visat att hen står stadigt i läroplanens värdegrund

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering och minst 2 referenspersoner som kan styrka att den nominerade uppfyller kriterierna. 

bottom of page