top of page
imageedit_1_9063990238.png

Rektorsakademien

Working Together on Project

Situationsanpassat ledarskap & grupputveckling

Hur anpassar du ditt ledarbeteende utifrån gruppers mognad? Gruppens mognad avgör hur du anpassar ditt ledarbeteende och kan vara skillnaden mellan att få gruppen framåt i sin utveckling mot att bli produktiv och självgående. I kursen djupdyker vi i gruppers beteende och vad du som skolledare i skola och förskola behöver ta hänsyn till när du leder verksamheten.

Innehåll & syfte

Utbildningen syftar till att du:

- ökar din kunskap och förståelse för hur grupper fungerar

- ökar din kunskap om situationsanpassat ledarskap

- utvecklar din ledarförmåga

Datum & pris

Alternativ 1 - fysisk 

Datum: 25 sep 09-16 , 26 sep 09-16

Plats: Stockholm 

Kursavgift: 4995 kr + moms.


Alternativ 2 - endast Zoom
Datum: 2 okt 14-16, 8 okt 14-16 och 11 okt 14-16 (zoom)
Kursavgift: 2995 kr + moms.

Anmälan: Snart

om rektorsakademien 

Rektorsakademien startades 2004 i syfte att utveckla svensk skola genom ledarskapet. Bland annat anordnades nätverksträffar för rektorer/skolchefer och näringslivsledare över hela landet. Rektorsakademien utvecklade också en fristående skolledarutbildning, med ett innehåll som den statliga rektorsutbildningen saknade, och ca 300 skolledare genomgick utbildningen som omfattade ledarskap, grupputveckling, kommunikation och samhällsutveckling.

Number One
bottom of page