top of page

årets värdegrundsarbete

2023

Nomineringen är nu stängd för i år

 

"Priset tilldelas en skolledare som med ett innovativt, aktivt, systematiskt och ihärdigt värdegrundsarbete, grundat i styrdokumentens innehåll och intention, skapat en trygg och utvecklande lärmiljö som hjälper barnen/eleverna att nå sin fulla potential.

Värdegrundsarbetet genomsyrar skolans vardag och undervisning. Pristagaren har förankrat vikten av ett starkt värdegrundsarbete hos både personal, barn/elever och föräldrar i skolan/förskolan som tillsammans arbetar mot samma mål".

PRISVÄRD: Prinsparetsstiftelse

PPSkort.png
bottom of page