top of page

Årets
innovationspris

2023

Nomineringen är nu stängd för i år

 

Priset delas ut till en skolledare eller chef som på ett handlingskraftigt och modigt sätt sätt drivit förändring med tydligt fokus på kvalité och resultat. Hen har visat prov på förmågor som initiativförmåga, nytänkande eller målmedvetenhet och har genom sin förmåga till problemlösning gjort skillnad för sin verksamhet, sina elever och/eller kollegor med ambitionen att alla ska få sträva mot sin fulla potential. Hen har genom målmedvetet utvecklingsarbete, inom områden som exempelvis ledarskap, organisation, didaktik eller datadriven undervisning gjort verksamheten mer meningsfull för alla.

Nyckelord:

  • Initiativtagande

  • Nytänkande

  • Modig

  • Drivit förändring

  • Problemlösningsförmåga

  • Handlingskraftig

  • Resultatfokuserad

  • Gjort skillnad

  • Data driven undervisning

PRISVÄRD: Magma

63dce6dd952830650617c57d_Asset 5.png
bottom of page