top of page


Rektorsakademien
Ai & ledarskapet i skolan

 vt 2024 

ai och ledarskapet i skolan 

Hur påverkar generativ Ai ditt uppdrag som skolledare eller lärare i skolan, vilka möjligheter och risker uppstår när generativ Ai nu snabbt integreras i samhället och hur kan vi förhålla oss till det? Vad behöver vi känna till om generation z och generation alpha, hur skiljer de sig från babyboomers och generation x och y och varför är detta viktigt för oss som arbetar i skolan?

Utbildningen är skräddarsydd för dig som jobbar som skolledare oavsett skolform, men också för dig som är lärare i grundskola eller gymnasieskola. Utbildningen genomförs fysiskt på plats en dag med två kompletterande Zoompass (online kvällstid) eller som en helt anpassad utbildning via Zoom kvällstid. Den helt anpassade för zoom har något kortare tidsuttag, men omfattar också enklare individuella reflektionsuppgifter mellan passen.

possessed-photography-jIBMSMs4_kA-unsplash.jpg
Skolledare21 Dag 1  webb-108.jpg

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att du:

ökar din kunskap och förståelse för hur AI påverkar samhället

ökar din kunskap om vilka möjligheter och risker som kommer med generativ AI

utvecklar din ledarförmåga i en skola där AI alltmer påverkar de styrande förutsättningarna

utvecklar din kunskap om generation z och alpha, både ur medarbetar- och elevperspektiv

Alternativ 1 - fysisk + Zoom 

Datum: 17 juni 09-16 (fysiskt), 18 juni 18-20 och 19 juni 18-20 (Zoom)

Plats: Stockholm + Internet

Kursavgift: 3995 kr + moms.


Alternativ 2 - endast Zoom
Datum: 3 juni 18-20, 5 juni 18-20 och 10 juni 18-20 (zoom)
Kursavgift: 1995 kr + moms.

Anmälan: Genom maila - klicka här

om rektorsakademien 

Rektorsakademien startades 2004 i syfte att utveckla svensk skola genom ledarskapet. Bland annat anordnades nätverksträffar för rektorer/skolchefer och näringslivsledare över hela landet. Rektorsakademien utvecklade också en fristående skolledarutbildning, med ett innehåll som den statliga rektorsutbildningen saknade, och ca 300 skolledare genomgick utbildningen som omfattade ledarskap, grupputveckling, kommunikation och samhällsutveckling.

Skolledare21 dag 2 webb-79.jpg
bottom of page