top of page
Paulina Gunnardo_pressfoto.png

Moderator på
Skolledare21

Paulina Gunnardo

 

Paulina Gunnardo kommer att guida oss genom programmet under konferensen på Skolledare21. 

 

Till vardags föreläser Paulina om barns utveckling, barnkonventionen i praktiken, barn som far illa och föräldraskap/viktiga vuxna kring barn.

 

Hon är utbildad på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT och Motiverande samtal samt utbildad barnskötare med flera års arbete i förskolan.

 

Gunnardo har även arbetat i forskningsprojekt om barns utveckling i förskolan och som utbildningssamordnare på en barnrättsorganisation.

bottom of page