top of page
Paulina Gunnardo_pressfoto.png

Ett samtal om ledarskap, ungas psykiska ohälsa och bristande framtidstro

Paulina Gunnardo

Vad betyder det för individen, lärandet och samhället som helhet, när ungas psykiska ohälsa ökar och vad händer när en hel generation växer upp med en bristande framtidstro? 


Psykisk ohälsa och bristande framtidstro ger först och främst konsekvenser för individen, med ångest, utmattning, social alienation och en långsiktigt ökad risk för långvarigt utanförskap.  Men det påverkar även skolans dagliga verksamhet och förmåga att lösa sitt grunduppdrag. Hur ska vi förhålla oss till att allt fler barn mår allt sämre, och vad behöver vi göra utifrån ett ledarperspektiv för att vända trenden? 

Paulina föreläser om barns utveckling, barnkonventionen i praktiken, barn som far illa och föräldraskap/viktiga vuxna kring barn. Paulina är utbildad på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT och Motiverande samtal samt utbildad barnskötare med flera års arbete i förskolan. Paulina har även arbetat i forskningsprojekt om barns utveckling i förskolan, som utbildningssamordnare och på barnrättsorganisation.

bottom of page