top of page
LilianHelgason.jpg

Ett samtal om ledarskap, ungas psykiska ohälsa och bristande framtidstro

Lilian Helgason

Vad betyder det för individen, lärandet och samhället som helhet, när ungas psykiska ohälsa ökar och vad händer när en hel generation växer upp med en bristande framtidstro? 


Psykisk ohälsa och bristande framtidstro ger först och främst konsekvenser för individen, med ångest, utmattning, social alienation och en långsiktigt ökad risk för långvarigt utanförskap.  Men det påverkar även skolans dagliga verksamhet och förmåga att lösa sitt grunduppdrag. Hur ska vi förhålla oss till att allt fler barn mår allt sämre, och vad behöver vi göra utifrån ett ledarperspektiv för att vända trenden? 

Lilian har en lång erfarenhet av arbete med ungas psykiska hälsa. Som ordförande för Göteborgs Ungdomsfullmäktige anordnade hon konferenser och dialoger med stadens unga och makthavare. Idag representerar hon över 12 000 högstadieelever som ordförande för Sveriges Elevråd, Sveriges största elevorganisation på högstadiet. 

bottom of page