top of page
Weddings

Programmet för konferensen 2023 lyfter frågor och perspektiv som skolledare över hela Sverige aktivt har format tillsammans med oss. Vi har i det arbetet tagit särskild hänsyn till vad skolledare tycker är relevant i deras vardag, särskilt utifrån ett tydligt ledarskapsperspektiv. Innehållet kretsar runt skolledarskapets betydelse för utveckling, förbättring och samhällsbyggande.

Tema

Ledarskapet har avgörande betydelse för individers och verksamheters förmåga att utföra sina uppdrag, men också för graden av resiliens organisationen har i utmanande perioder. Ledarskapet spelar stor roll när det kommer till att forma framtiden för individer, grupper och för samhället som helhet. I svåra tider är det därför viktigare än någonsin att skolledare utvecklar sitt eget ledarskap, eftersom det kommer att gagna både medarbetare, elever och föräldrar.

Mer info kommer inom kort

Sidfot
Utställare - partners - prisvärdar
FM_vÑnster_neg.png
PPSkort-gul.png
630dfc8339ea85a49df2635d_Matteappen-Magma-logo-Vertical-black-text-transparent-background.
Naturochkultur.png
gleerups-generic-large.png
Matteappen-Magma-logo-Vertical-black-text-white-background.png
edaider.png
zgltibvd3gxmwqloqppa.gif
0f2a327ff9dc14a633666f4b61f6c1838670a11a.png
lararforbundet_skolledare_liggande_vit.png
MeetInGrid_Primär_Vit.png
bottom of page