top of page
Peter Bragner_IMG_6191_Foto Liza Simonsson (2).png

Ett samtal om ledarskap, ungas psykiska ohälsa och bristande framtidstro

peter bragner

Vad betyder det för individen, lärandet och samhället som helhet, när ungas psykiska ohälsa ökar och vad händer när en hel generation växer upp med en bristande framtidstro? 


Psykisk ohälsa och bristande framtidstro ger först och främst konsekvenser för individen, med ångest, utmattning, social alienation och en långsiktigt ökad risk för långvarigt utanförskap.  Men det påverkar även skolans dagliga verksamhet och förmåga att lösa sitt grunduppdrag. Hur ska vi förhålla oss till att allt fler barn mår allt sämre, och vad behöver vi göra utifrån ett ledarperspektiv för att vända trenden? 

I samtalet deltar även Åsa Ekman, Lilian HelgaskogMagnus Jägerskog, och leds av Paulina Gunnardo.

Peter Bragner har lång erfarenhet av svensk skola och har bland annat varit lärare och senare rektor i flertal olika kommuner. Nu är han grundskolechef i Stockholm Stad och ser stora möjligheter och utmaningar framöver, där mycket handlar om professionens samverkan med samhället

bottom of page