top of page
magnusjagerskog001.jpg

Ett samtal om ledarskap, ungas psykiska ohälsa och bristande framtidstro

Magnus Jägerskog

Vad betyder det för individen, lärandet och samhället som helhet, när ungas psykiska ohälsa ökar och vad händer när en hel generation växer upp med en bristande framtidstro? 


Psykisk ohälsa och bristande framtidstro ger först och främst konsekvenser för individen, med ångest, utmattning, social alienation och en långsiktigt ökad risk för långvarigt utanförskap.  Men det påverkar även skolans dagliga verksamhet och förmåga att lösa sitt grunduppdrag. Hur ska vi förhålla oss till att allt fler barn mår allt sämre, och vad behöver vi göra utifrån ett ledarperspektiv för att vända trenden? 

I samtalet deltar även Åsa Ekman, Lilian Helgaskog, Peter Bragner och leds av Paulina Gunnardo.

Magnus Jägerskog är generalsekreterare för Bris och har 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom civilsamhälle och statliga bolag. Utöver uppdraget i Bris är han bland annat också ledamot i Arvsfondsdelegationen, Regeringens Barnrättsdelegation, Child Helpline International, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond samt Fremia. Magnus är civilekonom och tillträdde i rollen som generalsekreterare 2016.

bottom of page