top of page
DSC01043.jpg

Att vända en verksamhet, vinna förtroende och bli relevant

Micael Bydén 

Att utveckla en verksamhet i syfte att återigen bli relevant kräver att man som chef har mod, och förmåga, att skapa förändringar i grunden. För att lyckas med det behöver man bygga upp förtroendefulla relationer inom och utanför verksamheten. Först då är det möjligt att på riktigt bygga kvalitet för framtiden. 

 

Micael Bydén har sin bakgrund i flygvapnet som bl.a stridspilot, men han har även arbetat som flygattaché i Washington och som stabschef för ett kommando inom ISAF i Afghanistan. Han utnämndes till general och ÖB 2015. 2021 tilldelades han priset Årets Chef. 

På Skolledare21 kommer Micael Bydén dela med sig av sina erfarenheter som ledare och hur viktigt  det är med mod och förändringsförmåga för att skapa en hållbar utveckling i den egna verksamheten.

 

 


 

bottom of page