top of page
linus-ekenstam (kopia)_edited.jpg

Ett samtal om vår egen psykiska hälsa

Linus Ekenstam

Ett samtal med Linus Ekenstam om det faktum att vi människor många gånger är ganska dåliga på att känna efter hur vi verkligen mår, att i tid ta signaler på allvar och förhindra psykisk ohälsa. 

 

Linus är produkt/upplevelsedesigner och entreprenör som byggt en enkel och kostnadsfri app, Sensive Mood Tracking, till hjälp för människor som i sin vardag vill förebygga psykisk ohälsa. För att bättre förstå din mentala hälsa måste du ställa frågor till dig själv, ofta och på rutin. Det kan vara svårt utan hjälp. Sensive använder forskningsstödda metoder för att hjälpa dig att förstå hur du mår över tid och hur du kan förbättra ditt välmående.  

 

Linus bor och verkar i Barcelona, ​​Spanien. 

bottom of page