top of page

Stort grattis till årets vinnare!

Igår kväll hyllades Sveriges viktigaste chefer under högtidliga former på Skolledare21:s gala på Nalen i Stockholm. På scenen delade Försvarsmakten, Prinsparets Stiftelse, ATEA Skola, Lärarförbundet Skolledare, Lärarstiftelsen ut priserna; Årets rektor, Årets digitaliseringsledare, Årets demokratiarbete och Årets värdegrundsarbete.

 

Skolledargalans syfte är att lyfta fram skolledare som förtjänar att bli extra uppmärksammade för sina förtjänstfulla insatser samt locka fler till att vilja ta steget att bli skolledare och därmed vara med i det viktiga arbetet att utveckla och förändra svensk skola och förskola.

 

Skolledargalan på Skolledare21 som genomfördes för fjärde året i rad fyllde Nalen igår med Sveriges viktigaste chefer. Årets vinnare är följande: 

Årets DEMOKRATIARBETE

Prisvärd: försvarsmakten

Tobias Fredricson

Vinnare 

Västra Ramlösa förskolor

Med en stark tro på en förskola där barn och medarbetare utvecklas tillsammans ser Tobias till att demokrati är inbyggt i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom införandet av tillitsbaserad styrning i verksamheten har Tobias gjort det möjligt för medarbetarna att bedriva en mycket mer demokratisk förskola för barnen. Personalen äger sitt arbete med full frihet och fullt ansvar för att utbilda och fostra framtidens demokratiska medborgare.

Alla människor är kompetenta, oavsett storlek och antal år på jorden.

tobiasfredricson.png

Årets värdegrundsarbete

ritasvensson.png

Rita Svensson

Vinnare 

Bokenäs förskola & Förskolan Kreatören, Uddevalla kommun

Rita har på ett medvetet och systematiskt sätt utvecklat förskolans värdegrundsarbete som resulterat i en handlingsplan för alla kommunens förskolor. Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet för såväl barn, vårdnadshavare som personal. Barnens tankar och åsikter fångas upp och används för att skapa en förskola där alla barn får vara sig själva och nå sin fulla potential.

Årets digitaliseringsledare

Prisvärd: Atea Skola

Jennifer Hedström

Vinnare 

Dragonskolan, umeå 

En modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.

jennifer_edited.jpg

Årets rektor

Maria Risthammar

Vinnare 

Ekkälleskolan, Linköping

Marias ledarskap präglas av systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, ett demokratiskt perspektiv på ledning och ett genuint engagemang för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och elever. Genom transparens och distribuerat ledarskap har Maria bidragit till att alla på skolan tar ett gemensamt ansvar för att höja måluppfyllelsen, öka tryggheten samt att skapa en god arbetsmiljö. Utifrån visionen ”Vi ska lyckas tillsammans” har Maria tillsammans med sin personal byggt en organisation där alla arbetar mot gemensamma mål. Något som särskilt lyfts av Marias medarbetare är hennes arbete för ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Hennes ledarskap har en tydlig förankring i forskningen. Hon deltar i ett forskningsprojekt samt skriver en forskningsartikel om rektors ledarskap. Marias goda ledarskap med att skapa arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv har prisats av Linköpings kommun.

MariaRisthammar.png
bottom of page