finalister

skolledargalan 2020

Skolledargalan är en återkommande gala för skolledare. Här lyfter vi och hyllar framgångsrika skolledare från hela landet som ges ett välförtjänt erkännande.

Årets rektor

Maria Lilja

Rektor på Vivalla förskolor, Örebro kommun

Marias ledarskap präglas av ett utvecklande och utmanande förhållningssätt som stärkt kvaliteten, behörigheten och arbetsmiljön på bara drygt 2 år och byggt en stark ”vi-känsla”. Tillit, dialog och delaktighet genomsyrar allt arbete som sker. Verksamhetsbesök och fokus på undervisningsbegreppet är prioriterat för att lyfta alla. Här finns mycket att lära säger Barn- och elevombudsmannen.

Pia Solberg

Rektor på magelungen gymnasium, Göteborg

Pia utmanar lärarnas sätt att tänka och skapar en stark känsla av sammanhang för skolans gemensamma uppdrag och värdegrund. Elevhälsan är ett uppdrag för alla, med fokus på att förbättra elevernas resultat och hela utbildningssituationen. Pias pedagogiska ledarskap präglas av goda relationer, tydlighet och engagemang för medarbetare och elever. En person med drivande framtidsanda!

Semira Vikström

Rektor på visättraskolan, Huddinge kommun

Semiras ledarskap har fört en skola i ett socio-ekonomiskt utsatt område från att vara bortvald och ha dåliga resultat till att få ett av Skolinspektionens toppomdömen. ”En av de bästa skolor vi varit på”.

 

Semiras arbete har lett till en trygg arbetsmiljö med struktur, kunskap, delaktighet och trivsel som ledord. En framgångsfaktor är en tydlig organisation med rätt person på rätt plats. ”Alla borde få ha en Semira som rektor” säger medarbetarna.

årets vinnare!

Ung skolledare

Prisvärd: Meet In Grid

Johanna Linder

Biträdande Rektor på polhemsskolan Gävle kommun

Orädd och ödmjuk.

Med en tydlig bärande idé leder Johanna Linder sina medarbetare till att våga prova nya former för såväl lärande som program. 

Jenny Nyberg

Rektor på Oxievångsskolan, Malmö Stad

Stolt men aldrig nöjd.

 

Med en oförtruten glöd leder Jenny Nyberg en skolenhet där hennes förståelse för organisationsbyggande har haft avgörande betydelse för framgång.

årets vinnare!

Josef Holmqvist

Biträdande Rektor på Sundsgymnasiet, Vellinge kommun

Visionär och lösningsorienterad.

 

Med en unik kombination av kunnighet, ödmjukhet och styrka, har Josef Holmqvist omfamnat ett komplext uppdrag och skapat tydlighet och samsyn på sin skola.  

Årets digitaliseringsledare

Prisvärd: Atea Skola

Sara Penje

Utvecklingschef, Lidingö stad

Genom sitt fokus på digitalisering och systematiska kvalitetsförbättringar har Sara varit en förgrundsperson i utvecklingen inom förskola och grundskola.

 

Sara har under många år i olika ledande positioner skapat strukturer som möjliggör forskningssamarbeten samt en kultur där medarbetare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

 

I tider av kompetensbrist inom skolan har hennes utvecklingsarbete lett till att fler medarbetare trivs och söker sig till skolorna.

Stojanka Drinic

Biträdande rektor på Nya Elementar, Stockholm stad

Stojanka brinner för att skapa en lärande organisation där digitaliseringen är en naturlig drivkraft. Hon inspirerar till samarbete med andra skolor, tar emot studiebesök och har engagerat skolan i forskning och utveckling av digitala lärresurser. 

Stojanka har alltid medskapande och reflektion som grund och använder digitaliseringens alla möjligheter att inspirera elever och lärare och får dem att gemensamt skapa en skola i sin tid.

årets vinnare!

Jenny Nyberg

Rektor på Oxievångsskolan, Malmö stad

Jenny har drivit ett modigt och engagerande ledarskap vilket skapat en skola där både medarbetare och elever har utvecklats med hjälp av digitalisering och moderna arbetssätt.

Förändringsarbetet har byggt på goda relationer och ett aktivt ledarskap som beskrivs i boken ”Att organisera för en digital skola”.

 

Jenny är en innovativ ledare som vågar lita på sitt hjärta samtidigt som hennes arbete är både långsiktigt, strategiskt och systematiskt.