top of page

finalister
skolledargalan 2022

Skolledargalan är en återkommande gala för skolledare. Här lyfter vi och hyllar framgångsrika skolledare från hela landet som ges ett välförtjänt erkännande.

Årets DEMOKRATIARBETE

Prisvärd: försvarsmakten

Tobias Fredricson

Vinnare 

Västra Ramlösa förskolor

Med en stark tro på en förskola där barn och medarbetare utvecklas tillsammans ser Tobias till att demokrati är inbyggt i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom införandet av tillitsbaserad styrning i verksamheten har Tobias gjort det möjligt för medarbetarna att bedriva en mycket mer demokratisk förskola för barnen. Personalen äger sitt arbete med full frihet och fullt ansvar för att utbilda och fostra framtidens demokratiska medborgare.

Alla människor är kompetenta, oavsett storlek och antal år på jorden.

Tfredricsson_edited.jpg
Jessica (3)_edited.jpg

Jessica Berg

Sunnadalskolan, karlskrona

Med sitt arbete och engagemang för ungdomsrådet i Karlskrona kommun visar Jessica att demokratiarbete i skolan kan och ska vara viktigt på riktigt.

På Sunnadalskolan skapar Jessica tillsammans med sina medarbetare och elever en arena för praktiserad demokrati som inte bara ger värde till lokalsamhället utan också gör avtryck långt utanför landets gränser. Genom Jessicas ledarskap tas de ungas kunskaper och idéer på allvar - för miljö och hållbarhet i nutid och framtid.

Fredrik Samuelsson

Bagarmossen-Brotorp skolor

Fredrik visar att demokrati och tillit byggs genom nyfiket lyssnande och mod att våga pröva nya idéer. Ett sådant ledarskap genomsyrar hela verksamheten och främjar de goda samtalen där både elever och personal kommer till tals.

Genom sitt transformativa ledarskap i en skola med stor mångfald uppmuntrar Fredrik olikheter och skapar en demokratisk arbetsplats präglad av samma värden som definierar hans ledarskap: kunskap, ödmjukhet och tydlighet.

FredrikSamuelsson_edited.jpg

Årets värdegrundsarbete

Rita Svensson_edited.jpg

Rita Svensson

Vinnare 

Bokenäs förskola & Förskolan Kreatören, Uddevalla kommun

Rita har på ett medvetet och systematiskt sätt utvecklat förskolans värdegrundsarbete som resulterat i en handlingsplan för alla kommunens förskolor. Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet för såväl barn, vårdnadshavare som personal. Barnens tankar och åsikter fångas upp och används för att skapa en förskola där alla barn får vara sig själva och nå sin fulla potential.

Maria Lundin

Kristallens förskola, Råby förskola och Norrängens förskola - Upplands-Bro kommun

Maria har lagt stor vikt vid att utveckla pedagogernas kompetens inom värdegrundsarbete för att skapa en verksamhet där värdegrunden står i fokus. Maria prioriterar trygghet, inflytande och delaktighet för såväl barn, personal och vårdnadshavare. Med barnens röst i fokus utvecklas lärmiljöer och ett inkluderande arbetssätt.

Maria Lundin 2_edited.jpg
Gabriella Borg_edited.jpg

Gabriella Borg

verksamhetschef centrala elevhälsan, Ekerö kommun

Gabriella har med sin värdegrundsbaserade elevsyn drivit systematisk och konkret förändring i hela styrkedjan. Gabriella arbetar främjande och förebyggande på såväl individ, grupp och organisationsnivå. Hennes holistiska förhållningssätt som sätter elevens hälsa i fokus, har implementerats i hela kommunen.

Årets digitaliseringsledare

Prisvärd: Atea Skola

IngelaLundh_edited.jpg

Ingela Lundh

Kvibergsskolan, Göteborg

Hon skapat en kultur som andas kreativitet, kritiskt tänkande, kollaboration och kommunikation som genomsyrar hela organisationen där fokus är på att öka elevernas framtida färdigheter genom de digitala verktygens möjlighet att stärka resultaten och öka lusten att lära.

Jenny_edited.jpg

Jenny Nyberg

Oxievångsskolan, malmö         

För hennes strävan mot skolans gemensamma mål: varje elevs och lärares bästa skola. Hon har bedrivit ett gediget utvecklingsarbete, där teamet med rektor, digitaliseringspedagog och skolbibliotekarie utgör själva navet i förändringsarbetet.

Jennifer Hedström

Vinnare 

Dragonskolan, umeå 

En modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.

jennifer_edited.jpg

Årets rektor

Maria Risthammar

Vinnare 

Ekkälleskolan, Linköping

Marias ledarskap präglas av systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, ett demokratiskt perspektiv på ledning och ett genuint engagemang för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och elever. Genom transparens och distribuerat ledarskap har Maria bidragit till att alla på skolan tar ett gemensamt ansvar för att höja måluppfyllelsen, öka tryggheten samt att skapa en god arbetsmiljö. Utifrån visionen ”Vi ska lyckas tillsammans” har Maria tillsammans med sin personal byggt en organisation där alla arbetar mot gemensamma mål. Något som särskilt lyfts av Marias medarbetare är hennes arbete för ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Hennes ledarskap har en tydlig förankring i forskningen. Hon deltar i ett forskningsprojekt samt skriver en forskningsartikel om rektors ledarskap. Marias goda ledarskap med att skapa arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv har prisats av Linköpings kommun.

MariaRösthammarjpg_edited.jpg
emma enstrom_edited.jpg

Emma Enström

förskolan Rinkabyholm, Kalmar

Emma är nutiden och framtidens rektor - hon vill göra skillnad för varje barn.
För Emmas medarbetare är såväl förväntningar och verksamhetens gemensamma mål tydliga och något som genomsyrar vardagsarbetet. En av Emmas starkaste drivkrafter är hennes engagemang för att alla elever ska lyckas i skolan. En av eleverna som nominerat henne beskriver en närvarande rektor som ”peppar och hejar” och som visar respekt för varje individ. En rektor som bryr sig på riktigt. För medarbetarna skapar Emma förutsättningar för att de ska få växa, utvecklas och nå framgång på sin arbetsplats. Emma har förmågan att skapa engagemang och inspirerar sin personal och brinner för pedagogiken och lärande.

Åsa Söderberg

Fågelskolan, Lund

Åsa har en förmåga att verkligen se alla på skolan, både barn och medarbetare. Medarbetarna inspireras av Åsas engagemang och känner sig samtidigt delaktiga i skolans processer. De beskriver Åsa som en rektor som alltid tar sig tid att stanna upp och lyssna. När skolan drabbades av en brand lade Åsa ner mycket arbete på att få igång verksamheten så snart som möjligt, efter bara två dagar fanns tillgång till nya klassrum och eleverna kunde få undervisning igen. Åsa har humor, fingertoppskänsla och är inte rädd för att ta beslut.

Åsa Söderberg, Fågelskolan Lund_edited.jpg
bottom of page