HÄR SAMLAS SVERIGES VIKTIGASTE CHEFER FÖR FORTBILDNING INOM

FÖRÄNDINGSLEDARSKAP OCH UTVECKLING.BERNS SALONGER & CHINA TEATERN


27 FEB - 28 feb 2020


SVERIGES VIKTIGASTE SKOLLEDARKONFERENS

Skolledare21 är Sveriges viktigaste konferens för skolledare med fokus på kompetensutveckling tillsammans inom professionen.

Skolledare21 ger dig:

Nya verktyg att jobba med i dagens och

morgondagens skolledarskap.

Möjligheter att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

En trevlig galamiddag med möjlighet att knyta kontakter med kompetenta kollegor.