BERNS SALONGER & CHINA TEATERN


28 FEB - 1 MARS


2019

HÄR SAMLAS SVERIGES VIKTIGASTE CHEFER FÖR ATT PÅVERKA DET FRAMTIDA SAMHÄLLET.

Skolledare21 tar utgångspunkt i frågor och perspektiv som aktiva skolledare över hela Sverige medverkat till att ta fram tillsammans med oss.


När vi utvecklat Skolledare21 har vi tagit särskild hänsyn till vad skolledare anser vara relevant för dem i deras vardag utifrån ett samtids- och framtidsperspektiv.


Det handlar i huvudsak om skolledarskapets betydelse för skolutveckling med en tydlig koppling till samhällsutveckling. Skolledare21 handlar också om mod och om att våga leda även om förutsättningarna ibland kan vara både svåra och utmanande.