HÄR SAMLAS SVERIGES VIKTIGASTE CHEFER FÖR FORTBILDNING INOM

FÖRÄNDINGSLEDARSKAP OCH UTVECKLING

-


BERNS SALONGER & CHINA TEATERN


27 FEB - 28 feb 2020


SVERIGES VIKTIGASTE SKOLLEDARKONFERENS

ÅRETS TEMA:

FRÅN ORD TILL HANDLING

Sveriges viktigaste chefer leder i ständig förändring. För att du ska lyckas med att driva igenom nya och hållbara arbetssätt så krävs mod, kunskap och förmåga att leda dig själv och dina medarbetare men även elever och föräldrar.

Under två dagar kommer du möta nya ideer, inspireras av andras erfarenheter och utveckla din förmåga att gå "från ord till handling".

Skolledare21 ger dig:

Nya verktyg att jobba med i dagens och

morgondagens skolledarskap.

Möjligheter att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Chansen att vara med och hylla några av Sveriges viktigaste chefer på Skolledargalan