HÄR SAMLAS SVERIGES VIKTIGASTE CHEFER FÖR FORTBILDNING INOM

FÖRÄNDINGSLEDARSKAP OCH UTVECKLING

-


BERNS SALONGER & CHINA TEATERN


27 FEB - 28 feb 2020


SVERIGES VIKTIGASTE SKOLLEDARKONFERENS

Skolledare21 är Sveriges viktigaste konferens för skolledare med fokus på kompetensutveckling tillsammans inom professionen.

Skolledare21 ger dig:

Nya verktyg att jobba med i dagens och

morgondagens skolledarskap.

Möjligheter att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Chansen att vara med och hylla några av Sveriges viktigaste chefer på Skolledargalan