top of page
DSC01187.jpg


 skolledarkonferens
19-20 oktober 2023 

 

Nalen - Stockholm

Fantastisk! Bra föreläsare och trevligt arrangemang. Supernöjd!

Ledarskap i utmanande tider

Ledarskapet har avgörande betydelse för individers och verksamheters förmåga att utföra sina uppdrag, men också för graden av resiliens organisationen har i utmanande perioder. Ledarskapet spelar stor roll när det kommer till att forma framtiden för individer, grupper och för samhället som helhet. I svåra tider är det därför viktigare än någonsin att skolledare utvecklar sitt eget ledarskap, eftersom det kommer att gagna både medarbetare, elever och föräldrar.

Rektorsakademien - rektorsutbildning

En framåtsyftande rektorsutbildning med utgångspunkt i perspektiven person, roll & organisation. Tre perspektiv i skolledarskapet som är avgörande för en välmående skola med hög kvalitet i en föränderlig tid med knappa resurser. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor eller biträdande i skolan idag, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter som skolledare.

Vill du veta mer? Kolla in filmen här

Services

lärare på rektorsakademien

IMG_6387_edited.jpg
på Skolledare21 får du:
 • Relevanta utbildningar, kurser och konferenser, som ger nya verktyg att arbeta med i skolledarskapet.
   

 • Mötesplatser och nätverk som ger tillgång till kollegors erfarenheter och möjlighet att dela med dig av dina egna. 
   

 • Vara med att hylla, lyfta fram och sprida några av Sveriges viktigaste chefers goda exempel under skolledargalan.

 • Vit Edin Ikon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • Vit Google Play Ikon
bottom of page