HÄR SAMLAS SVERIGES VIKTIGASTE CHEFER FÖR FORTBILDNING INOM

FÖRÄNDINGSLEDARSKAP OCH UTVECKLING.BERNS SALONGER & CHINA TEATERN


28 FEB - 1 MARS 2019


SVERIGES VIKTIGASTE SKOLLEDARKONFERENS

Skolledare21 är Sveriges viktigaste konferens för skolledare. Innehållet ger inspiration och kompetensutveckling. Det kretsar kring förändringsledarskap och omvärldsanalys.

Kompetensutveckling för skolledare är idag viktigare än någonsin förr. Vi måste rusta oss för att möta de utmaningar som skolan och hela samhället står inför. Det gäller de utmaningar vi möter redan idag, de som vi ser i horisonten, men också de som vi ännu inte kan se. Därför behövs kloka, modiga, nyfikna, lyssnande och kommunicerande skolledare. Chefer med fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Chefer med utvecklings- och förbättringsförmåga utifrån det uppdrag de har tilldelats. Skolledare som känner till var friutrymmet finns och som är modiga nog att utnyttja det. Chefer som är stolta över sitt uppdrag. Därför är detta en konferens där du får vara stolt över att du är en av Sveriges viktigaste chefer och får dela denna stolthet med andra. Därför hyllar vi också skolledare som får pris under Skolledargalan som hålls i Berns Salonger. Som medlem Lärarförbundet Skolledare får du 21% rabatt på både konferensen och Skolledargalan.

Skolledare21 ger dig:

Nya verktyg att jobba med i dagens och

morgondagens skolledarskap.

Möjligheter att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Möjlighet att nätverka med kompetenta kollegor.


Våra talare

Max Tegmark


Professor (MIT) & Författare

Jonna bornemark


Filosof & författare

Mia kleregård


Vd (plantagon) & Föreläsare

Ingvi Hrannar Ómarsson


Lärare & Föreläsare

EVA PETERSSON


Utbildningschef

Grundskoleförvaltningen

Göteborg Stad

INA FURTENBACH-LINDEN


utbildningschef

Förskoleförvaltningen

Göteborg stad

LINDA FORSSÉN


rektor på Kronan

Trollhättan

GABRIELLA EKSTRÖM Filipsson


författare &

rektor på Stordammens

skola Uppsala