HÄR SAMLAS SVERIGES VIKTIGASTE CHEFER FÖR FORTBILDNING INOM

FÖRÄNDINGSLEDARSKAP OCH UTVECKLING.
BERNS SALONGER & CHINA TEATERN


28 FEB - 1 MARS


2019

SVERIGES VIKTIGASTE SKOLLEDARKONFERENS


Skolledare21 är Sveriges viktigaste konferens för skolledare. Innehållet ger inspiration och kompetensutveckling. Det kretsar kring förändringsledarskap och omvärldsanalys.


Kompetensutveckling för skolledare är idag viktigare än någonsin förr. Vi måste rusta oss för att möta de utmaningar som skolan och hela samhället står inför. Det gäller de utmaningar vi möter redan idag, de som vi ser i horisonten, men också de som vi ännu inte kan se.

Därför behövs kloka, modiga, nyfikna, lyssnande och kommunicerande skolledare. Chefer med fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Chefer med utvecklings- och förbättringsförmåga utifrån det uppdrag de har tilldelats. Skolledare som känner till var friutrymmet finns och som är modiga nog att utnyttja det. Chefer som är stolta över sitt uppdrag.


Därför ger konferensen nya verktyg att jobba med i dagens och morgondagens skolledarskap.

Därför ger konferensen möjligheter att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna. Du får nätverka med kompetenta kollegor.

Därför är detta en konferens där du får vara stolt över att du är en av Sveriges viktigaste chefer och får dela denna stolthet med andra. Därför hyllar vi också skolledare som får pris under Skolledargalan.


Skolledargalan hålls i Berns salonger och innehåller en trerätters middag. Galan ingår i deltagaravgiften. Som medlem Lärarförbundet Skolledare får du 21% rabatt på både konferensen och skolledargalan.