top of page


Vi utvecklar Chefer i skola och förskola

Skolledarkonferens
19-20 oktober
Stockholm 

Skolledarkonferens 19-20 oktober

Tema:

Ledarskapet i utmanande tider 

Ledarskapet har avgörande betydelse för individers och verksamheters förmåga att utföra sina uppdrag, men också för graden av resiliens organisationen har i utmanande perioder. Ledarskapet spelar stor roll när det kommer till att forma framtiden för individer, grupper och för samhället som helhet. I svåra tider är det därför viktigare än någonsin att skolledare utvecklar sitt eget ledarskap, eftersom det kommer att gagna både medarbetare, elever och föräldrar.

Fantastisk! Bra föreläsare och trevligt arrangemang. Supernöjd!

Skolledarkonferens
oktober 2024
Stockholm 

Skolledarutbildning
HT23 & HT24
Stockholm 

Skolledarkonferens Med gala
oktober 2024


diplomerande skolledarutbildning

En framåtsyftande rektorsutbildning med utgångspunkt i perspektiven person, roll & organisation. Tre perspektiv i skolledarskapet som är avgörande för en välmående skola med hög kvalitet i en föränderlig tid med knappa resurser. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor eller biträdande i skolan idag, och som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter som skolledare.

Vill du veta mer? Kolla in filmen 

Services
IMG_6387_edited.jpg
på Skolledare21 får du:
 • Relevanta utbildningar, kurser och konferenser, som ger nya verktyg att arbeta med i skolledarskapet.
   

 • Mötesplatser och nätverk som ger tillgång till kollegors erfarenheter och möjlighet att dela med dig av dina egna. 
   

 • Vara med att hylla, lyfta fram och sprida några av Sveriges viktigaste chefers goda exempel under skolledargalan.

Fantastisk! Bra föreläsare och trevligt arrangemang. Supernöjd!

Vi planerar nu för nästa konferens och skolledargala i oktober 2024

 • Vit Edin Ikon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • Vit Google Play Ikon
bottom of page