top of page

Ett samtal om ledarskap, ungas psykiska ohälsa och bristande framtidstro

Åsa Ekman

Vad betyder det för individen, lärandet och samhället som helhet, när ungas psykiska ohälsa ökar och vad händer när en hel generation växer upp med en bristande framtidstro? 


Psykisk ohälsa och bristande framtidstro ger först och främst konsekvenser för individen, med ångest, utmattning, social alienation och en långsiktigt ökad risk för långvarigt utanförskap.  Men det påverkar även skolans dagliga verksamhet och förmåga att lösa sitt grunduppdrag. Hur ska vi förhålla oss till att allt fler barn mår allt sämre, och vad behöver vi göra utifrån ett ledarperspektiv för att vända trenden? 

I samtalet deltar även Magnus Jägerskog, Lilian Helgaskog, Peter Bragner och leds av Paulina Gunnardo.

Åsa Ekman har 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och idag är hon författare och konsult och hjälper organisationer på att bli bättre på att arbeta med barnkonventionen.

 

Åsa har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och sitter idag i styrelsen för Bris, Clowner utan gränser och är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack.

bottom of page