terminsutbildning 15 veckor

En femton veckors terminsutbildning med träffar en halv dag i veckan i 15 veckor. Start v.45 -22

Plats: Stockholm

Pris: 24 995 kr

Obs! Endast fem platser kvar!

v.45

Introduktion av helheten, syfte,  mål  och dialog

v.48

Skolledare - person &  roll

v.46

Samhällsutvecklingen - arbetslivet - krav på utbildning

Skolans uppdrag- läroplanen i teori och praktik

v.49

Normer - regler - socialt klimat

v.47

Förändring som fenomen

 v.50

Situationsanpassat ledarskap och gruppens utveckling 1

v.2

Situationsanpassat ledarskap  ooh gruppens utveckling 2

v.5

Att förändra en negativ kultur i skolan

v.3

Bilaga M - hitta och dra nytta av friutrymmet

Schemat - din skolas innehållsdeklaration

v.6

strategisk REKRYTERING OCH betydelsen av DRIVKRAFTER

v.4

Beslutsfattande i skolans värld

MÅL - METOD - RESURS

 v.7

Kommunikation

v.10

Svåra samtal

v.11

NPF och 2E - elever

v.12

Chefsdeklaration presentation + diplomeringsmiddag