Max tegmark

Samtal om Liv 3.0

På Skolledare21 kommer professor Max Tegmark att via länk från MIT (Massachusetts Institute of Technology) ge deltagarna viktiga insikter om vad som med stor sannolikhet kommer att prägla det samhälle som vi alla kommer möta i våra liv. Oavsett om vi talar om arbete-familj-fritid eller samhällsutveckling i generella termer så kommer ny avancerad teknologi, som t.ex Artificiell Intelligens, att förändra alla våra bilder av världen vi känner i dag. Detta är viktigt eftersom de barn och unga vuxna vi har inne i utbildningssystemet nu förmodligen kommer att möta ett samhälle som är mycket olikt det vi lever i just nu.


Max ”Mad Max” Tegmark föddes 1967 och växte upp i Stockholmsförorten Bromma. Han är professor i fysik vid en av världens mest prestigefyllda institutioner – fysikinstitutionen vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, i USA. Max Tegmark har varit värd för Sommar i P1 och har kallats ”världens smartaste svensk”. Trots sina kontroversiella teorier tillhör han de mest citerade forskarna i världen. I sin fascinerande forskning undersöker Max Tegmark livets riktigt, riktigt stora frågor. Max senaste bok "Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence" (New York Times Best Seller- 2017) rekommenderas varmt av både Barack Obama och Elon Musk.