Linda forsSén

"På Kronan får du vara den du är och bli den du vill"

22 oktober 2015 skrev Linda Forssén under anställningsavtalet som rektor på Kronan F-6. Den skola som mindre än en timme senare utsattes för skolattacken vi alla minns. Men Kronan är mer än sin historia.


“Jag vill inte vara den rektor som förknippas med skolattacken, den finns i vårt bagage och är en del av vår historia. Men det finns alltid ett före och ett efter. Det jag vill förknippas med är den resa som vi tillsammans gjort efter oktober 2015 för att komma dit där vi är idag.”


Linda delar med sig kring sin syn på ledarskap, att göra varandra bra, att skapa en helhetsidé för skolan och hur det ”systematiska kvalitetsarbetet” faktiskt kan bli en tillgång. Hur tar man sig an de utmaningar som vardagen kräver och hur behåller man respekten för historien med fokus på framtiden?


”Vi vill att våra elever ska nå framgång i skolan och livet, vi visar att vi tror på dem och ger dem möjlighet våga vara den de är. Vi rustar dem för att möta världen”.


Linda Forssén är rektor på Kronan F-6 (under HT-18 Tf rektor 7-9).