Jonna Bornemark

"Övertron på siffror och statistik"

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla

problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt

förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i

stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget

utrymme för omdöme eller eftertanke. Lärande är mer än det vi enkelt kan

mäta och kunskap är större och viktigare än så. Hennes uppmaningar att

bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått

stort gehör över hela landet.


"Jag vill prata om filosofi så folk förstår och verkligen får med sig nya

insikter och tankar, men jag vill verkligen prata filosofi."


Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns

högskola. Sensommaren 2018 kom hennes nya uppmärksammade bok Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och 2017 var hon värd för Sommar i P1.