Ingvi Hrannar Ómarsson

"Leading our schools in to the future"

Det finns ett gap mellan det som skolan traditionellt har lärt ut och det som samhället, individen och arbetsmarknaden idag behöver. Skolan ska förbereda eleverna för deras framtid, inte för vuxnas dåtid.


Samhället står inför ytterligare en stundande förändring, AI och robotar gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Ingvi kommer att prata om framtiden för skola, hur ledare kan inspirera och leda sin organisation genom att själva beskriva hur den här förändringen kan se ut. Om vilka förmågor som kan komma att bli viktigare i framtiden när monotona och rutinmässiga arbetsuppgifter kan skötas av robotar.


Ingvi är utbildad lärare, med en vidareutbildning i entreprenörsskap och arbetar nu som teknisk och pedagogisk rådgivare i Skagafjörður, Island.