Ina furtenbach-linden

"Förändringsledarskap, skolledarens vardag"

Ina Furtenbach Linden delar med sig av sitt synsätt på det fantastiska uppdraget skolledare har att ständigt och systematiskt förändra och förbättra verksamheten i förskola/skola. Ina fokuserar på vikten av delaktighet, öppenhet och transparens samtidigt som förväntningen att också styra, leda och ta ansvar finns där. Om att vara så pass flexibel att man kan vara lojal både uppåt och nedåt och undvika att hamna i ”kläm” mellan det verksamhetsnära och de styrande delarna i systemet. Att vara förberedd på att man som förändringsledare också kan möta jante, från kollegor, kanske t.o.m. från egna chefer som känner sig hotade. Att man som chef behöver vara envis och att aldrig ge upp det man tror på, och samtidigt aldrig tappa fokus på människorna man har ansvar för. Om en miljö där man inte självklart får ”cred" för allt det man gör och åstadkommer, att man får acceptera att andras känslor är kortlivade och föränderliga, men där man får mycket kärlek och starka band med sina medarbetare, barn och föräldrar.


Ina Furtenbach Linden är utbildningschef på Förskoleförvaltningen i Göteborg. Hon har mångårig erfarenhet att som förskolechef, rektor och områdeschef leda förändringsarbete i förskolan. Senast har hon lett ett omvälvande utvecklingsarbete med goda resultat tillsammans med förskolechefer och pedagoger på 50 förskolor i Västra Göteborg.