Gabriella Ekström filipsson

"Med ett starkt fokus på uppdraget, optimism och framtidstro"

Att leda ett utvecklingsarbete i en skola handlar mycket om att se till att själv stå stark och trygg i sin egen yrkesroll och blicka framåt.


"Jag vill vara med att påverka framtiden eftersom jag tänker leva i den. För att kunna det behöver jag tankemässigt möta våra barn från framtiden och se hur de har utvecklats till ansvarstagande personer med optimism och framtidstro."


Gabriella ledde en kulturförflyttning efter en omorganisation då den skola hon framgångsrikt arbetat på under många år slogs samman med en närliggande. Hennes berättelser exemplifierar tydligt varför skolledaryrket är så spännande och viktigt, men samtidigt också komplicerat och utmanande. Det är i situationer när de styrande förutsättningarna plötsligt förändras som man som skolledare måste ha tränat på sitt skolledarskap men också att inse att man måste "träna om” på nya delar av chefsskapet, att vara modig och att våga prova nytt.


Gabriella Ekström Filipsson är rektor på Stordammens skola i Uppsala, ledamot i Skolforskningsnämnden och uppskattad föreläsare på temat ledarskap i skola. Gabriella är författare till flera böcker, bland annat boken "Lärare som Ledare" och har också tilldelats Dagens Nyheters Skolledarpris för sina insatser. Gabriella är också ledamot den Nationella Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare.