Priser & Nomineringsprocess

Under galan på Skolledare21 hyllar vi tillsammans skolledare som gjort extra fina insatser. Vi har fyra priskategorier med fyra separata jurys som kommer avgöra vilka som slutligen får kliva upp på stora scenen och ta emot pris.

Nomineringsprocess

Vi använder oss av en öppen nominering via vår hemsida. Vem som helst kan nominera skolledare genom att klicka på knappen "nominera här" under respektive priskategori nedan. Du hamnar då på en sida med ett formulär. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter eftersom vi endast behandlar nomineringar med fullständiga uppgifter. Detta eftersom vi vill ha så gott underlag som möjligt att ge till respektive jury. Sista dag för nominering är den 8:e februari 2019.

Juryns arbete

Juryns medlemmar tar först ställning på individuell nivå och träffas sedan i februari för att tillsammans komma fram till tre slutnominerade. Dessa tre presenteras innan galan och inbjuds till att närvara under själva ceremonin under kvällen den 28 februari på Berns.

Årets Skolledare

Priset tilldelas en skolledare som med god ledarförmåga, stor lyhördhet och personlig integritet, både stöttar och utmanar sin personal med syftet att skapa goda förutsättningar för lärande med både medarbetare och elever i fokus. En chef som drivs av en tydlig verksamhetsidé och vision, och som har förmåga att skapa goda relationer och ett tillitsfullt klimat i hela sin organisation.


Värd för priset är Lärarstiftelsen och Lärarförbundet Skolledare

Ung Skolledare

"Priset tilldelas en skolledare som relativt nyligen tagit klivet in i skolledarskapet och som har framtiden för sig. Hen ska ha ett holistiskt förhållningssätt till lärande, god ledarförmåga och ett nyfiket perspektiv på samhälle, skola och unga. Hen besitter även förmåga att skapa goda relationer och tillitsfullt klimat på sin arbetsplats samt en vilja att dela med sig av sina erfarenheter utanför den egna verksamheten".


Värd för priset är Meet In Grid.

Skolutvecklarpriset

"Priset tilldelas en skolledare som i sin verksamhet jobbar med tydlig koppling till modern forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med lärare, förskollärare, andra yrkeskategorier och/eller föräldrar skapar personen goda relationer och ett tillitsfullt klimat på sin arbetsplats. Pristagaren ska vara öppen för att bidra med sina erfarenheter och kunskaper till andra inom skolsektorn."


Värd för priset är Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen

ÅRETS DIGITALISERINGSLEDARE

Priset tilldelas en skolledare på förvaltningsnivå som framgångsrikt genomdrivit ett digitaliseringsprojekt som främjar enskilda skolors utveckling på ett innovativt och transformativt sätt lett till pedagogiska vinster för rektorer, lärare och/eller elever. Priset premierar en ledare som tagit utgångspunkt i verksamhetens behov, effektivisering, skalbarhet och systematisk uppföljning över tid.


Värd för priset är ATEA