ÅRETS finalister - juryns nomineringar

skolledarpriset

Semira vikström

Rektor Visättraskolan i

Huddinge

Utifrån ledorden ”Trygghet, kunskap och trivsel” arbetar Semira mycket systematiskt. Som ledare är hon visionär, analytisk och målmedveten En möjliggörare med verksamhetens bästa i fokus. Semira har vänt sin skolas rykte, resultat och arbetsmiljö till positiv riktning.

linda forssén

Rektor Kronan i

Trollhättan

”Med devisen ”Var den du är, bli den du vill” har Linda som ledare tagit sin skola från en oerhört kritisk situation och utvecklat verksamheten framåt och uppåt. Linda är en självklar ledare. Hon är inkluderande, inspirerande och sprider mod och styrka, alltid med elevernas och skolpersonalens bästa för ögonen".


ingela netz

Rektor Parkskolan Pysslingen

Ingela ”Går till jobbet varje dag för att förändra världen”. Som ledare sprider hon tillit, stöttar kollegialt lärande och driver en ständig förändringsprocess med fokus på värdegrunds- och kunskapsuppdraget i varje stund.

ung skolledare


Lina Johanneson

biträdande rektor på JENSEN education

college AB

Med passion för uppdraget och tydliga förväntningar är Lina en tillgänglig och lyhörd teamledare som tillsammans med sina medarbetare väcker och lyfter elevernas inre drivkrafter


Martin Bieber

Rektor på Stenkulaskolan

Malmö Stad

Martin är en lagspelare som med empati och relationsbyggande tydligt kommunicerar skolans ”varför” och därigenom visar att höga förväntningar och rätt utformade lärmiljöer ger resultat


Oscar Semb

Rektor Erlaskolan Östra

på Lärande i Sverige AB

Med blicken fäst mot framtiden och med en genuin nyfikenhet såväl i sociala medier som IRL, bär Oscar upp rollen som skolledare och debattör med bildning och likvärdighet som tydliga ideal

årets digitaliseringsledare

Malin Frykman

Stenungsund, projektledare likvärdig

skola & digitalisering

Stenungsund

Malin har lett digitalisering under många år som lärare, rektor och skolutvecklare i sin hemkommun. ”Digitalisering är ett teamwork, hela styrkedjan måste involveras" - och det kan hon säga med eftertryck eftersom hon har egen erfarenhet från processen.

Malin är en inspirationskälla för skolledare över hela Sverige då hon med sina tydliga modeller beskriver en möjlig väg att gå för skolledare i en digitaliserad värld.Maria Nyström

Rektor Runbacka Skolor

Sollentuna

Maria Nyström har genom ”den digitala kursplanen” på ett mycket konkret sätt arbetat för att "säkerställa likvärdighet i elevernas digitala utbildning". Hon är en "engagerad och synlig rektor på sin skola och i sin kommun" och har under mer än 10 års tid i olika positioner arbetat med digitalisering som projektledare, skolutvecklare och rektor drivit flera utvecklingsprojekt som fått stor framgång, exempelvis STL och programmering.Viveca Dahl

Skolområdeschef för

Norra Lund

Viveca har gjort digitaliseringen till en naturlig del både skolans och förskolans utveckling genom att bygga in den i det systematiska kvalitetsarbetet och manifestera den i digitala kunskapssystem baserade på en tydlig utvecklingsmodell. På så sätt har hon under 10 års tid och genom flera organisationsförändringar lyckats behålla fokus och systematiskt bygga vidare på gjorda erfarenheter.


skolutvecklarpriset

Gabriel Hukvist

Rektor på Källby Gård i

Götene

Med en gemensam vision ”tillsammans lyckas vi” har Gabriel skapat en skola som utmärks av goda relationer till vårdnadshavare, elever och personal. Hans ledarskap är väl förankrat i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket ger avtryck och sprids till hela hans kollegium.


Maria Nyström

Rektor Runbacka Skolor

Sollentuna

Maria är en mycket engagerad och närvarande rektor som sprider genuin arbetsglädje och energi. Hon skapar förtroendefulla relationer med människor och har förmågan att inspirera och entusiasmera sina medarbetare. Hennes ledarskap vilar tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.


Tomas Strand

Rektor på Stenkulaskolan

Malmö Stad

Tomas arbetar mycket systematiskt med att utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som ledare har Tomas en tydlig vision och målsättning som är väl förankrad hos både elever och personal.