skolutvecklarpriset

Priset tilldelas en skolledare som i sin verksamhet jobbar med tydlig koppling till modern forskning och beprövad erfarenhet.

Tillsammans med lärare, förskollärare, andra yrkeskategorier och/eller föräldrar skapar personen goda relationer och ett tillitsfullt klimat på sin arbetsplats.

Pristagaren ska vara öppen för att bidra med sina erfarenheter och kunskaper till andra inom skolsektorn.


Jury:

Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, Ordf. Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse

Frida Eriksson, ledamot i Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse

Maria Rönn, Lärarförbundets 1:e vice Förbundsstyrelseordförande

Gabriella Ekström Filipsson, Ledamot i regeringens utsedda Skolforskningsnämnd och ledamot i Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse

Anders Arnqvist ordf i LVR, utbildningschef på Rektorsprogrammet Uppsala universitet, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Pia Williams, professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Inriktad mot förskolan.Värd för priset är Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen


Nominera Skolutvecklarpriset

Du nominerar genom att fylla i samtliga fält i formuläret nedan. När du skriver din motivering så var så konkret som möjligt och fokusera gärna på personens förmågor och vad hen har åstadkommit.