Semira Vikström

Att vända en skola - vår resa till Kunskap, Trygghet och Trivsel

När Semira tog över som rektor på Visättraskolan i Huddinge hösten 2013 så tog hon över en skola i kris. Skolan hade under en längre tid dragits med ett dåligt rykte, nedåtgående kunskapsresultat, många incidenter bland eleverna, budget i obalans och medarbetarenkäten för personalen signalerade om en personalgrupp som inte mådde bra.

 

Skolinspektionen hade hösten 2012 genomfört en regelbunden tillsyn vilken resulterade i förelägganden inom flera områden. Genom ett systematiskt arbetssätt utifrån skolans ledord, Kunskap, Trygghet och Trivsel, har Semira drivit igenom ett omfattande utvecklingsarbete på skolan. Detta arbete har lett till att Visättraskolan idag är en skola som elever, personal och vårdnadshavare är stolta över.

 

Under hösten 2018 genomförde Skolinspektionen den regelbundna kvalitetsgranskningen i Huddinge kommun, och Visättraskolan var en av de skolor som granskades. Visättraskolan fick den högsta bedömningen inom samtliga områden, rektors ledarskap, bedömning & betygssättning, trygghet & studiero och undervisning. ”Det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina nio år på Skolinspektionen och då har jag ändå varit på ungefär 250 skolor.” sa Kjell Gyllenswärd, Utredare Skolinspektionen till Huddinge direkt (2019-02-06).

Under föreläsningen tar Semira er med på resan som skolan gjort under läsåren sedan hon tillträdde som rektor. Hon berättar konkret om hur arbetet som lett till skolans utveckling har sett ut, vilka framgångsfaktorerna har varit, och hur hon som rektor har gått från ord till handling under utvecklingsresan.

Semira Vikström har arbetat som skolledare i 10 år, och har sedan hösten 2013 varit rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun. I grunden är Semira legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap i årskurs 4-9. Idag har Semira Vikström vid flera tillfällen getts möjligheten att föreläsa, fått stå som vinnare som årets chef i Huddinge 2014, varit en av tre finalister till Sveriges stora skolledarpris 2018, och finalist till Årets skolledare på Skolledare21 2019.