top of page
image1.jpeg

Skolverkets nya fokus på kvalitet och likvärdighet

Peter Fredriksson 

Skolverket har fått ett regeringsuppdrag att utarbeta ett nationellt kvalitetssystem med målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som ska ligga till grund för återkommande kvalitetsdialoger med alla skolhuvudmän i samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet är att bidra till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. I uppdraget ingår också att Skolverket ska etablera regionala kontor på ett antal platser i landet för att kunna ha en tätare, regelbunden och nära dialog med skolans alla huvudmän.

 

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och projektägare Kjell Hedwall har båda lång och gedigen kunskap och erfarenhet om och av skolans uppdrag och förbättringsprocesser. 

 

 

bottom of page