Nya Elementar

Från kunskapsekonomi till lärandeekonomi

Nya Elementar i Stockholm är en kommunal grundskola på 1200 elever. Skolan är en 1-1 skola som har Apple device i hela organisationen. Under de senaste åren har skolan genomgått en stor digital transformation både gällande administration men även det pedagogisk- didaktiska perspektivet. Detta är en pågående process och det sker förändringar hela tiden.

 
Möt ledningen som berättar om hur de har skapat följande arbetskultur. 

Systematiken i organisationen i ett förändringsledarskap
Snabbheten i förändringar
Vad är tryggheten i det snabba i organisationen?
Vilka utmaningar möter vi som ledare i denna organisationen?
WHY?- Meningsfullheten i organisationen, vad leder ett sådant ledarskap till gällande kulturen? 

Stojanka Drinic, biträdande rektor Nya Elementar, Stockholm 

Sara Elvermåhr, biträdande rektor Nya Elementar, Stockholm

Mikael Odin, rektor Nya Elementar, Stockholm