%C3%96B2_edited.jpg

Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer

MICAEL BYDÉN

Sveriges överbefälhavare är känd för sitt lyhörda och tillitsfulla ledarskap, där han lägger stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog.

 

”Att människor vågar uttrycka sig är oerhört viktigt. En organisation som inte inbjuder till öppenhet, riskerar att bli lamslagen och i slutändan farlig. För du tar inga initiativ”

 

Micael Bydén har sin bakgrund i flygvapnet som bl.a stridspilot, men han har även arbetat som flygattaché i Washington och som stabschef för ett kommando inom ISAF i Afghanistan. Han utnämndes till general och ÖB 2015. 2021 tilldelades han priset Årets Chef. 

 

På Skolledare21 kommer Micael Bydén dela med sig av sina erfarenheter som ledare och hur viktig värdegrunden är för att skapa en hållbar utveckling i den egna verksamheten.