MatsEkholm_edited.jpg

Därför är vår läroplan så viktig just nu

Mats Ekholm

Mats Ekholm har varit generaldirektör för Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och har i hög grad medverkat till utvecklingen av våra unika svenska läroplaner. 

 

Som ledamot av flera statliga utredningar (t ex Utbildning för hållbar utveckling 2004, Att fånga kunnandet om undervisning och lärande 2005) har han gjort djupa avtryck i svensk skolutveckling. Han har också varit svensk representant i OECD´s centrum för utbildningsforskning och innovation (CERI).

Vidare har Mats Ekholm utfört en rad internationella uppdrag åt bland andra Nordiskt Ministerråd, SIDA, Unesco, danska, engelska, estniska, indonesiska, norska, nederländska, sri lankesiska, tyska, ungerska och österrikiska skolmyndigheter.

Mats Ekholm har författat fler än 200 vetenskapliga skrifter, bland annat Social utveckling i skolan (1977), Skolans socialpsykologi (tillsammans med A. Fransson, 1987), Portraits of Productive Schools (tillsammans med Hameyer, U. m fl, 1995), Forskning om Rektor (tillsammans med Blossing, U. m fl 2000), Skoleutvikling i praksis (tillsammans med Lund, T., Roald, K. och Tislevol, B. 2010), Det goda lärandets grunder (tillsammans med Scherp, H-Å. 2014), Etiska perspektiv på skolledares arbete (Söderström, Å. (red) 2017) och skrivit en mängd debattartiklar i fackpress och dagspress om skolfrågor.”