Martin Gråfors

Struktur skapar kultur men HUR?

En föreläsning om hur du som ledare genom ledning och styrning byggt på tillit och omsorg kan skapa en struktur som främjar en kultur för en likvärdig utbildning och undervisning för barn och elever.

 

Utbildningen och undervisning ska vara likvärdig och är en huvudprocess i skolledarens ledningsarbete  i att skapa förutsättningar genom att det finns en god struktur och organisering av utbildningen  och vägleda och verka för en  samsyn i kollegiet för hur undervisning ska bedrivas.   Hur olika kan vi organisera och undervisa om vi ska verka för en likvärdig utbildning på den enhet vi leder? Hur kan jag leda och genom  struktur skapa  friutrymme och kreativitet för professionen istället för att kväva den? Hur bygger vi gemensamt upp en strukturkvalitet som främjare en hög processkvalitet i undervisningen och som leder till att det blir en likvärdig utbildning. Föreläsningen behandlar hur du som ledare leder utvecklingsarbete för att bygga en samsyn och en likvärdig utbildning. Konkreta verktyg  och konkreta exempel för hur du i ditt ledarskap kan verka för att forma en likvärdig utbildning i din organisation sam hur du kan följa upp och utvärdera den.

 

Martin Gråfors verkar i verksamhetsledning i Botkyrka kommun. Lång erfarenhet av olika ledningsuppdrag och utvecklingsarbeten där man med systematik och kollegialt byggt upp en struktur och format en samsyn för likvärdig utbildning och undervisning inom förskolan.