Marianne.jpg

Likvärdigt ledarskap förutsätter ett starkt självledarskap!

Marianne Björklund

Du vet känslan som fanns i dig inför det allra första rektorsuppdraget, kraften, nyfikenheten, entusiasmen och energin.

Det gäller att hålla kvar den över tid för att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap både för din egen skull och verksamheten.

Några delar i ett hållbart ledarskap är balans arbete-fritid, prioritera och fatta beslut som ger effekt i verksamheten.

Det i sin tur kräver att du har förmågan att kontinuerligt reflektera över dig själv, ditt ledarskap i relation till verksamhetens behov.

Det krävs mod och stark vilja att utvecklas i sin ledarroll så inte energitjuvar och tanketroll tar över och får dig i fällan – Jag hinner inte!

 

 

Marianne Björklund är rektor i både skola och förskola sedan 20 år tillbaka och är behörig förskollärare, specialpedagog, gymnasielärare, rektor och ICF certifierad coach och ledarskapscoach.