lina-axelsson-kihlblom_2.jpeg

Likvärdigheten och ledarskapet

Lina Axelsson Kihlblom

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom engagerade sig i skolfrågor för att hon tror att det finns en ljus framtid för alla elever, att det finns en viktig och meningsfull plats i vårt samhälle för alla. Hon anser att det är ett budskap som skolan förmedla. På Skolledare21 kommer Lina Axelsson Kihlblom att tala om hur hon ser på likvärdigheten och ledarskapet i svensk skola.