REKTORSAKADEMIEN
21_VIT.png

Rektorsakademien är vår utbildningsverksamhet. Vi har bedrivit utbildning för skolledare sedan 2005. Utbildningarna är i huvudsak riktade till skolledare och andra typer av chefer inom skola och förskola, i både kommunal och fristående verksamhet. Innehållet kretsar kring ledarskap, personlig chefsutveckling, organisation och utvecklingsprocesser. 

rektorsutbildningen

Rektorsutbildningen är diplomerande och riktar sig till dig som är rektor eller biträdande rektor. Utbildningen kan även passa andra typer av chefer i kommunal skol-, utbildningsförvaltning eller i fristående huvudman, som vill fördjupa sig inom ledningsfrågor inom ramen för skola. 

Utbildningen finns som en längre terminsutbildning i 15 veckor och som internat. Internatvarianten omfattar 3 tillfällen x 2 dagar 

kurser

Kursverksamheten består av dels färdiga bokningsbara kurser och dels som kundanpassade kurser med ett innehåll som vi sätter samman efter huvudmannens eller skolans behov.


Våra färdigutvecklade omfattar allt mellan ledarskap för skolledare och lärare, grupputveckling, talarutbildning, hållbarhet, svåra samtal, NPF och särskilt stöd.