top of page

köpvillkor

Biljetten är personlig och bindande, men kan överlåtas till annan person.

 

Betalningstiden är 30 dagar från bokningsdagen. Fakturering sker via e-faktura (kommuner & offentlig förvaltning) eller pdf-faktura (privata huvudmän och företag)

 

Köpt/bokad biljett är giltig i kombination med giltigt vaccinationsintyg/vaccinationspass på plats vid registrering, alternativt negativt test för Covid-19 som utfärdats senast 48h timmar innan evenemanget startar. 

 

I det fall Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet förlänger eller inför nya ännu striktare restriktioner pga okontrollerad smittspridning eller annan samhällelig begränsning, i den omfattning att evenemanget inte kan genomföras flyttas biljettens giltighet till det nya datumet för evenemanget. 

bottom of page