top of page
GöranNygren_edited.jpg

Akademiska föräldrar är i princip avgörande för höga betyg

göran nygren

Göran Nygren är doktor i etnologi och menar att studieengagemang och ansträngning är viktigt för att elever ska uppnå höga betyg, men det förutsätter också mycket hemarbete och ett omfattande föräldrastöd. I hans forskning visar det sig att resursstarka elever med akademiska traditioner gynnas, och andra missgynnas i dagens skolsystem.

 

Hans avhandling med titeln ”Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker” handlar om hur högstadieelevers föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör deras höga skolresultat. Görans forskningsområden är skola och utbildning, barns och ungdomars vardagsliv och livsvillkor samt klass, genus och funktionsvariation. Han har genomfört etnografiska studier med hjälp av observationer, samtal och intervjuer.

bottom of page