FridaLinehagen_edited.jpg

Att leda i kris

Frida Linehagen

Svensk skola är full av chefer, ledare och föredömen men är samtidigt en organisation under ständig förändring. Samhällskriser såsom pandemier, klimatförändringar och skolattacker har en direkt påverkan på verksamheten, dess personal och elever under en lång tid. Därför måste skolan ha de organisatoriska och ledarskapsmässiga förutsättningar som krävs för att kunna hantera dessa utmaningar framgångsrikt. Föreläsningen ger inspiration till hur du som chef kan vara en utvecklande ledare genom gruppens olika utvecklingsfaser, utveckla din förmåga att fatta obekväma beslut med eftertanke och även förslag på hur du hanterar  ledarskapsdilemman som vanligen framträder vid kriser.

 

Frida Linehagen är officer i marinen och doktorand vid Försvarshögskolan i Ledarskap och Ledning samt vid Lunds universitet i Risk och Samhällssäkerhet. Hon är aktuell med boken "Skolans värld möter samhällskriser” (Studentlitteratur 2022) som riktar sig till personal i skolan som behöver kunskap om krishantering i skolan.