top of page

Barnens bästa gäller i Kronoberg

Erika Lagergren

Erika Lagergren är processledare för den unika länsgemensamma processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg”. En process som syftar till att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser som involverar barn, föräldrar, socialtjänst, skola, BUP, HAB, barnklinik, UMO och polis m.fl. Målet är att undvika att barn överhuvudtaget ska behöva stöd av samhället. Om de ändå hamnar i olika typer av problematik och svårigheter ska de inte falla ”mellan stolarna” pga otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter och samhällsfunktioner i det lokala samhället. Kronobarnsmodellen fångar upp eller tar emot andras oro för ett barns situation och gör en informationsinsamling och analys av barnets situation samt lägger ett tydligt accepterat ansvar på rätt plats i kommunens och regionens olika myndigheter och utnyttjar samtidigt ett större nätverk runt barnet. Allt för att sätta barnets behov i centrum på riktigt och samtidigt underlätta för verksamheterna att uppfylla sina uppdrag.

Arbetet tog initialt inspiration av det skotska modellen ”Getting It Right For Every Child” men har byggt Kronobarnsmodellen efter svenska förhållanden och lagrum.

 

 

 

 

bottom of page