Elever med särskild begåvning och NPF - så här kan skolan ge stöd

- en utbildning om 2E under ledning av Pia Rehn Bergander

JULIADONKA_PRB-3_edited_edited.jpg

Det är lite som att jag har en förbannelse över mig, för om de syntes tydligare, alla mina problem i vardagen, så hade folk tagit mina behov på större allvar. Det är det som är så störande och paradoxalt med att jag har hög begåvning.” 

/Edvin, 13 år (hög intellektuell begåvning + autism och adhd)

 

 

När en elev med särskild begåvning har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning krävs det stöd och anpassningar som tar hänsyn till båda. Trots sin begåvning riskerar de att inte nå målen med sin utbildning. Särskilt begåvade elever saknar ofta redskap för att utnyttja sin lärandepotential, och när deras skolsituation inte fungerar påverkas även du som rektor. 

Den engelska termen för elever som har både särskild begåvning och en funktionsnedsättning är twice exceptional, 2E. Ofta använder man 2E i svenskan också, eller "dubbelt särskilda/dubbelt exceptionella elever". 2E-elever kan vara svåra att upptäcka.

 

Utbildningen hålls av pedagogie magister Pia Rehn Bergander, som har god specialpedagogisk kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskild begåvning och 2E-elever. Pia har under de senaste åren varit verksam som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), och arbetar idag vid Botkyrka utbildningsförvaltning i en verksamhetsstödjande funktion till kommunens grundskolor. Hon är också författare till den första svenska boken om 2E-elever, som beräknas vara ute i handeln i början av 2021.

 

 

  PROGRAM 

Adhd och autism ur skolans perspektiv

  • Hur ska vi i skolan egentligen förstå diagnoserna?

 

Begåvning/intelligens och särskilt begåvade elever

  • Hur kan de särskilt begåvade eleverna identifieras?

  • Kan man skilja på särskilt begåvade elever och elever som har NPF?

Twice exceptionality/2E

  • När hög intellektuell begåvning och funktionsnedsättning sammanfaller

  • Anpassningar av lärmiljön för elever som kan men inte klarar, eller klarar men inte gör

Skolans arbete bortom eleven

  • Kan vi använda undantagsbestämmelsen? 

  • sambedömning i praktiken

  • samverkan med hemmet


 

 Tider  

 1. fredag 19 feb - 13.00 -17.00

 2. fredag 26 feb -13.00 -17.00

 3. fredag 12 mars - 13.00 - 14.00 (online)

 4. fredag 19 mars - 13.00 - 17.00

 5. fredag 26 mars - 13.00 -17.00

 

 plats  

Norrbackagatan 60, Stockholm

 

Kostnad

6900 kr.ex.moms. 

obs! Endast 12 deltagare  

frågor? 

Kontakta Cecilia von Schedvin 

cecilia@meetingrid.se

Anmälan  

Anmälan är bindande. Men platsen kan överlåtas till annan person. 

De fysiska träffarna är Covid-anpassade enligt restriktioner och allmänna råd från FHM och lokala regioner.  

 

Fika ingår och du är varmt välkommen!