Demokratiuppdraget i en alltmer polariserad värld

ANN-Therése Enarsson

Hot mot det öppna samhället syns på flera håll i vår omvärld. Förutsättningarna för arbete omdanas genom tekniska landvinningar och pandemins långsiktiga effekter. Samtidigt har unga ett starkt samhällsintresse och engagemang för att värna det demokratiska samhället. Hur kan skolan stödja och utveckla demokratisk kompetens som att verka i demokratiska former och kunskap om dess innehåll och form?

Ann-Therése Enarsson är VD för Futurion en tankesmedja för framtidens arbetsliv som TCO och TCO-förbunden startade 2016