Annika Dopping

Moderator

Annika Dopping är en besjälad folkbildare med passion för att sprida goda exempel som kan skalas upp i ett ansvarsfullt, medmänskligt och hållbart samhälle. Hon har en gedigen TV-producentbakgrund och över 500 uppdrag som moderator.